,
,
,
Số ký hiệu Ngày ban hành trích dẫn nội dung
144/NCC-KHTC 22/01/2015 Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Thuộc tính văn bản
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 10/10/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Thuộc tính văn bản
969/NCC-KHTC 09/07/2014
Thuộc tính văn bản
1525/QĐ-CTN 08/07/2014
Thuộc tính văn bản
12/KĐ-BCĐ150 17/03/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg
Thuộc tính văn bản
23/CT-TTg 27/10/2013 Chỉ thị về tồng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng trong 2 năm 2014-2015
Thuộc tính văn bản
1525/QĐ-CTN 08/07/2014
Thuộc tính văn bản
1186/NCC-CS2 30/10/2012 hướng dẫn giải quyết chế độ
Thuộc tính văn bản
919/NCC 04/10/2011 thí điểm giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Thuộc tính văn bản
2023/LĐTBXH-NCC 07/02/2010 Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày TBLS 27/7/2010
Thuộc tính văn bản
222/LĐTBXH-NCC 21/01/2010 Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
Thuộc tính văn bản
170/2008/QĐ-TTg 18/12/2008 Về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Thuộc tính văn bản
30-HD/BTCTW 08/12/2009 Hướng dẫn về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần
Thuộc tính văn bản
Tổng số bản ghi: 13. Trang 1 trên tổng số 1 trang.
Bạn biết đến website của chúng tôi qua phương thức nào?
,
© Bản quyền 2009 - Cục Người có công
Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3734 2414. E-mail: info@nguoicocong.gov.vn