STT Ký hiệu Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Trích yếu Tải file
1 Số: /2018/TT-BLĐTBXH 14/06/2018 14/06/2018 (Hết hạn) GÓP Ý THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và cán bộ làm công tác Hội Cựu chiến binh
2 Số: /2017/TT-BLĐTBXH 15/11/2017 15/11/2017 (Hết hạn) Hướng dẫn về đối tượng, quy trình thực hiện các chế độ, chính sách đối với công tác điều dưỡng; trang cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp; thăm viếng mộ liệt sĩ; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
3 Số: /2017/TT-BLĐTBXH 03/10/2017 03/10/2017 (Hết hạn) uy định đối tượng và hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
4 1067/NCC-CS2 08/06/2017 08/06/2017 (Hết hạn) Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH
5 Số: /2015/TT-BLĐTBXH 13/10/2015 13/10/2015 (Hết hạn) Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang
6 Số: /2015/NĐ-CP 03/09/2015 03/09/2015 (Hết hạn) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
7 /2013/TTLT-BLĐTBXH- BGDĐT-BTC 10/06/2015 10/06/2015 (Hết hạn) Cục Người có công chủ trì soạn thảo, xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ. Xin giới thiệu toàn văn nội dung dự thảo của các Thông tư và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
8 02/06/2015 02/06/2015 (Hết hạn) Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Cục Người có công đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục lập, quản lý hồ sơ xác nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10-12/12/2012
9 /2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC 10/05/2015 10/05/2015 (Hết hạn) Cục Người có công chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo, xây dựng Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Xin giới thiệu toàn văn nội dung dự thảo Thông tư liên tịch và đề nghị các cơ quan,
10 /2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 10/05/2015 10/05/2015 (Hết hạn) Cục Người có công chủ trì soạn thảo, xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn xác nhận người có công với cách mạng trong chiến tranh không còn đủ giấy tờ theo quy định. Xin giới thiệu toàn văn nội dung dự thảo Thông tư và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý
11 /2013/NĐ-CP 10/05/2015 10/05/2015 (Hết hạn) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và soạn thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Xin giới thiệu toàn văn nội dung dự thảo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)