Ký hiệu Số: /2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản Quy định đối tượng và hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân
Trích yếu uy định đối tượng và hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ và di chuyển hài cốt liệt sĩ và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
Ngày lấy ý kiến 03/10/2017
Ngày hết hạn 03/10/2017
Trạng thái Đang lấy ý kiến
File đính kèm Thay thế TT13 sửa ngày 12-9

Danh sách góp ý          Góp ý

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)