Chuyên mục
Từ khóa
  Gửi câu hỏi
Theo CV 1040 ngày 09/4/2012 của Bộ LĐTBX: "Đối với các hồ sơ khác sẽ giải quyết khi Quy trình... được ban hành".Đề nghị Cục NCC hướng dẫn thêm các loại "hồ sơ khác". Xin cảm ơn.

Hỏi bởi: xuan dung lúc 18/05/2012 4:50:26 CH

Trả lời:  Tại công văn số 1040/LĐTBXH-NCC ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn: “Tiếp tục xem xét, giải quyết đối với các hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học còn tồn đọng theo công văn số 1609/LĐTBXH-NCC ngày 23/5/2011 hiện đang lưu giữ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các trường hợp hồ sơ mới xác lập nhưng bị mắc bệnh ung thư theo danh mục ban hành tại Quyết định số 09/2008/QĐ0BYT này 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đối với các hồ sơ khác sẽ giải quyết khi quy trình xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được ban hành ”. Theo đó, tất cả các trường hợp còn lại được coi là “hồ sơ khác” (Hồ sơ đã xác lập hoặc đang xác lập chưa được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận)./. (lycs2)
Theo điều 22, Nghị định số 54/2006 quy định đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã cụ thể. Nay xin Cục NCC hướng dẫn thêm: "Người có công giúp đỡ cách mạng" hoạt động thuộc vùng Mỹ sử dụng CĐHH, được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến có thuộc đối tượng giải quyết không? (các điều kiện khác đều đủ. Xin cảm ơn.

Hỏi bởi: lê xuân dũng lúc 18/05/2012 4:47:51 CH

Trả lời:  Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến hưởng chế độ ưu đãi theo qui định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng là người dân có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm. Theo qui định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ thì người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bao gồm: “a. Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam… e. Công an xã, dân quân, du kích, tự vệ, cán bộ thôn ấp, xã, phường”. Theo đó, người có công giúp đỡ cách mạng chưa thuộc diện xem xét giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học./. (lycs2)
hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng bao gồm những giấy tờ gì? (Ngoc Ha)

Hỏi bởi: le thi ngoc ha lúc 30/04/2012 9:44:09 SA

Trả lời:  Theo quy định tại Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 07 năm 2006 về hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, tại Mục X quy định về hồ sơ đối với người có công giúp đỡ cách mạng như sau: 1. Hồ sơ gồm: 1.1. Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1). 1.2. Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. 1.3. Quyết định trợ cấp hàng tháng (mẫu số 10-CC2) hoặc quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 10-CC3) của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 2. Trách nhiệm lập hồ sơ: 2.1. Người có công giúp đỡ cách mạng làm bản khai kèm bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện. 2.2. Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ các giấy tờ quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục X phần I Thông tư này để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. 2.3. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 2.4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định trợ cấp.
Tôi muốn hỏi về chế đô người xét duyệt người đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp và đã được xác nhận của người trực tiếp giao nhiêm vụ, người lão thành cánh mang đó là cụ:Chu Thị Kim Sơn là Ủy Viên Kinh Tế Liên khu 3(trước năm 1954). Trong thời gian qua tôi tình cờ tôi được biết thông tin về người thân của gia đình tôi đã tham gia cánh mạng trước 1945, sự viêc như sau Trong khoảng tháng 5 vừa qua tôi có được đọc một tờ báo Xuân năm 2011 số báo tết “Xuân Tân mão 2011” báo viết của Thương mại điện tử Hải Dương, trong đó có bài viết của nhà báo Ngọc Hùng,nói về nhưng người nuôi dấu và tham gia hoạt động cánh mạng nói về lão thành cánh mạng Chu Thị Kim Sơn và cụ Kim Sơn đã kể ra những nơi cụ đang hoạt động tại đó ,trong đó cụ nói có người nhà nhà tôi là Cô Ngải ở thôn Bối(vối). Sự thật trong dòng họ nhà tôi và gia đình cũng không ai biết rõ cụ nhà tôi tham gia cánh mạng trước năm 1945 khi mà cụ Kim Sơn trưa đang báo.Cụ nhà tôi mất năm 1945 Do vậy tôi và một số người nhà đã

Hỏi bởi: Bùi Huy Tân lúc 19/04/2012 10:22:47 SA

Trả lời:  Việc xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 thuộc thẩm quyền của cơ quan tổ chức Đảng. Đề nghị gia đình liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương để được xem xét, hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền./.
Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 có Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan tới phơi nhiễm chất độc hóa học trong đó có bệnh rối loạn tâm thần. Vậy cô tôi có triệu chứng rối loạn tâm thần từ năm 2007 điều trị ở Viện Sức khỏe tâm thần của bệnh viện Bạch Mai và bệnh án ghi là Ảo giác thực tổn. Sau đó năm 2008 bị tái phát lại do bỏ thuốc và vào bệnh viện tâm thần Trung ương được ghi là trầm cảm F25. Hiện nay, cô tôi đã ổn định nhưng vẫn phải dùng thuốc Olanzapine. Cô tôi từng tham gia thanh niên xung phong tại Đại đội 2 đội 25 Binh trạm 14 đoàn 559 từ 9/1968 đến 12/1972. Binh đoàn 12 hiện nay đã có giấy xác nhận cho cô tôi là tham gia tại vùng Mỹ có sử dụng chất độc hóa học. Vậy cô tôi có nằm trong đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không? Hiện nay, nhà nước có tiếp tục nhận hồ sơ để giải quyết chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không? Và gia đình nộp hồ sơ cho cô

Hỏi bởi: Lê Nguyễn An lúc 19/04/2012 10:17:09 SA

Trả lời:  Việc xem xét, giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo quy định người hoạt động kháng chiến đã tham gia công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học nếu mắc bệnh nằm trong danh mục bệnh liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Bộ Y tế thì được lập hồ sơ xem xét, giới thiệu đi khám, giám định và kết luận mức độ suy giảm khả năng lao động để được hưởng chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Về trình tự, thủ tục hồ sơ xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học thì đề nghị gia đình liên hệ với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền./.
Tôi là con thương binh 4/4 - 21% hiện đang theo học tại trường dân lập phương đông. Vậy theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 tôi có được làm hồ sơ miễn giảm học phí để lấy tiền tại phòng Lao động-TB&XH không? Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi bởi: Nguyễn Mạnh Cường lúc 27/03/2012 10:53:08 SA

Trả lời:  Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn loại trường, loại hình đào tạo, chế độ miễn giảm học phí cho con người có công theo học ở cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Đề nghị anh liên hệ với Bộ Giáo dục - Đào tạo để được hướng dẫn trả lời theo thẩm quyền./.
Bố tôi là giáo viên hưu trí, kết nạp Đảng năm 1967, năm 1969 ông được Bộ giáo dục điều ra Hà Nội đào tạo cán bộ để đi B. Sau khi Bác Hồ mất,nhà nước tạm thời dừng đi B, Cho bố tôi về lại trường huyện dạy, đến tháng 2/1972 Bộ GD lại điều ông cùng các thầy giáo khác đi cùng bộ đội vào B. Thời gian này ông bà nội tôi được nhận chế độ là 12.000 vnđ (tiền thời đó), ruộng chia % như chế độ của bộ đội. Bố tôi được phân công công tác như sau : Dạy trường bổ túc VH Tỉnh Q ngãi, sau đó về phòng GD Ba Tơ,dạy tại trường BỔ TÚC VH Công - Nông Huyện Ba tơ. Ông đào tạo các cán bộ, giáo viên cấp 1, 2 cho trường sư phạm Đồng bằng tỉnh Q. NGÃI, Là cán bộ huyện phòng GD Huyện Ba Tơ, Huyện ủy viên cho đến 1979 do sức khỏe ông bà nội yếu và điều kiện hoàn cảnh gia đình, bố tôi xin chuyển công tác về huyện YÊN THÀNH - NGHỆ AN.Ông đã có huân chương vì sự nghiệp GD. Hiện tại giấy tờ đi B ông còn dữ đầy đủ nhưng do không nắm rõ , không nghe tin về chế độ nên chúng tôi muốn hỏi có chế độ chính sách gì các trư

Hỏi bởi: Tạ Thị Thanh Lam lúc 21/02/2012 3:40:20 CH

Trả lời:  Nội dung câu hỏi không cụ thể, không rõ bà cần hỏi về chế độ ưu đãi nào, nên Cục Người có công không có cơ sở trả lời. Đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi bố của bà đang cư trú để được xem xét, hướng dẫn trả lời cụ thể./.
tôi là nguyễn văn căn là thương binh 3/4. con tôi là cháu nguyễn phạm thúy nga. năm 2005- 2007. con tôi có học lớp trung cấp dược.sau khi lấy xong bằng trung cấp dược do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu không học tiếp gì nữa. đến năm 2010 cháu trúng tuyển vào ngành bác sĩ đa khoa hệ chính quy(6 năm) tại trường đại học y dược cần thơ. và hiện nay cháu đã là sinh viên năm 2. tôi xin hỏi trường hợp của con tôi có được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục hay không? tôi xin chân thành cảm ơn.(Nguyễn Văn Căn-Kiên Giang)

Hỏi bởi: NGUYỄN VĂN CĂN lúc 23/12/2011 4:21:20 CH

Trả lời:  Tại Tiết a Khoản 2 Phần I Thông tư Liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH – BGDĐT – BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính qui định về điều kiện hưởng chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo như sau: “Người có công với cách mạng và con của họ qui định tại Điểm a, b, Khoản 1, Mục I theo học hệ chính qui tập trung có khoá học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học”. Căn cứ qui định trên, trường hợp con của ông – cháu Nguyễn Phạm Thuý Nga sau khi học xong Trung cấp Dược có thời gian ngắt quãng gần 03 năm, nếu thi tuyển đầu vào Trường đại học Y dược Cần Thơ theo qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo thì được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo. Cháu Nguyễn Phạm Thuý Nga nếu tuyển sinh theo qui chế liên thông thì không được coi là học liên tục và không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi trong giáo dục đào tạo./.
Ông Đức lấy bà Đấu nhưng không có con, sau đó ông Đức lấy vợ hai là bà Thia và sinh được một người con độc nhất là anh Được sau đó đến năm 1947 anh Được đi bộ đội và hy sinh năm 1959. sau khi anh được hy sinh được gia đình đề nghị bà Đấu là vợ cả được hưởng chế độ mẹ liệt sỹ từ năm 1959 đến năm 1981 thì bà Đấu chết, khi bà Đấu chết thì bà Thia vợ hai và là mẹ ruột liệt sỹ được hưởng chế độ mẹ liệt sỹ từ tháng 3 năm 1981 đến năm 1988 thì bà Thia chết.Vậy tôi hỏi cục người có công bà Thia có được phong tặng hay truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng không? Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi bởi: Phan Thanh Hải lúc 22/12/2011 12:31:45 SA

Trả lời:  
Chính sách miến giảm học phí đối với sinh viên đang theo học tại các trường Đại học là con người có công ( Con Thương binh 4/4-21%) với cách mạng theo Nghi định 49 thì ngân sách Trung ương hay ngân sách địa phương cấp cho học sinh (Yên Bái)

Hỏi bởi: Hoàng Thị Yến lúc 19/12/2011 3:31:43 CH

Trả lời:  Trong câu hỏi bà không nêu rõ trường đại học công lập hay dân lập. Bà có thể liên hệ với Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền./.
Cha tôi trước đây có 12 năm hoạt động trong lực lượng công an vũ trang, đã từng đóng quân ở đồn Cù Bai( Quảng Trị ). Sau đó vì lí do sức khỏe nên ông về sống cùng gia đình.Giấy tờ liên quan đến việc nhập ngũ đã mất. Vây ông có được hửơng chế độ trợ cấp không? và nếu có chúng tôi cần gặp cơ quan nào để được hướng dẫn làm chế độ. (Quảng Trị)

Hỏi bởi: Trương Thị Liên Phương lúc 19/12/2011 3:25:55 CH

Trả lời:  Trong câu hỏi bà không nêu rõ bà đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nào đối với cha bà. Bà có thể liên hệ với cơ quan quân sự địa phương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền./.
Bo toi tham gia cach mang tu 1946-1975 duoc thuong hai Huan chuong hang nhat nam 2003. khong co che do gi ca. Thang 5/2011 gia dinh toi moi lam ho so cho bo toi de duoc huong che do tro cap hang thang doi voi nguoi co cong voi cach mang. Tu thang 6/2011 moi thang UBND xa phat cho bo toi 300.000 dong. Cho toi hoi : - So tien nhu the co dung khong ? Sao co nguoi nhu bo toi o tinh khac lai nhan duoc 515.000 dong/thang. - Bo toi co duoc truy linh tien cua nhung nam truoc do khong vi gia dinh toi moi biet co chinh sach nay cua Nha Nuoc may thang nay. Xin quy Cuc giup do tra loi som de gia dinh toi bot kho khan. Chan thanh cam on .

Hỏi bởi: Ninh Viet Doan lúc 06/12/2011 2:56:39 CH

Trả lời:  Điều 27 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ qui định: “Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo quy định tại Điều 30 của Pháp lệnh là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng”. Như vậy, chỉ có người hoạt động kháng chiến được tặng Huân, Huy chương kháng chiến hoặc Huân, Huy chương chiến thắng mới thuộc đối tượng người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần. Theo đơn trình bày, ông không nêu rõ Huân chương hạng nhất mà bố của ông được khen thưởng là Huân chương gì? do vậy, Cục Người có công không có cơ sở trả lời. Nếu bố của ông được khen thưởng thành tích với các hình thức Huân, Huy chương nêu trên thì liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi bố ông đang cư trú) hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện để được xem xét trả lời cụ thể./.
Chào các anh chị! Em là con thương binh hạng ¾, tốt nghiệp Cao đẳng trường CĐ Tài chính – Hải quan ngành kế toán vào tháng 8/2011. Đến tháng 5/2011, em liên thông Đại học ngành kế toán trường Đại học kinh tế TPHCM hệ chính quy, thời gian học 1,5 năm. Khi gia đình em ra phòng LĐTB&XH huyện Đạtẻh – Lâm Đồng hỏi về chế độ trợ cấp hàng tháng thì được cán bộ ở đó trả lời nếu liên thông cùng trường thì mới được hưởng trợ cấp còn liên thông khác trường thì không được mặc dù gia đình em có trả lời rằng trường em học Cao đẳng không có hệ Đại học. Em cũng đã xin đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (phụ lục III kèm theo TT 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH) nộp về phòng LĐTB&XH nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì. Vậy cho em hỏi trường hợp của em có được hưởng trợ cấp không? Nếu có thì em phải xin cấp mới sổ ưu đãi giáo dục hay vẫn sử dụng sổ cũ hồi học Cao đẳng? Và số tiền học phí em đã đóng khi nào mới được nhận lại và có phải nộp biên lai đóng tiền hay không? Mong sớm nhận được câu trả l

Hỏi bởi: Phùng Thị Hậu lúc 06/12/2011 2:51:46 CH

Trả lời:  Tại Tiết a Khoản 2 Phần I Thông tư Liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH – BGDĐT – BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính qui định tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo: “Người có công với cách mạng và con của họ qui định tại điểm a, b Khoản 1, Mục I theo học hệ chính qui tập trung có khoá học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học”. Như vậy theo qui định trên, người có công và con của họ học liên thông liên tục thì được hưởng chế độ ưu đãi không nhất thiết phải học liên thông cùng trường. Căn cứ qui định trên, đề nghị bà Phùng Thị Hậu liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng để được xem xét, hướng dẫn trả lời cụ thể./.
Tôi năm nay 55 tuổi, là vợ ông Cù Văn Vĩnh là bệnh binh 61%. Khi ông Vĩnh mất tôi mới có 47 tuổi, nay đến tuổi hưởng tuất theo quy định tại Điều 20, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì Sở lao động thương binh đắk lắk nói tôi không đủ điều kiện, xin trả lời cho tôi biết vậy có đúng không? (Đắk Lắk)

Hỏi bởi: Lê Thị Yên Tâm lúc 06/12/2011 2:50:23 CH

Trả lời:  Cục Người có công xin trả lời bà như sau: Theo quy định tại tiết b, khoản 2, Điều 20, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên chết thỡ thõn nhõn được trợ cấp tiền tuất như sau: "… cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng bệnh binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ, sống cô đơn không nơi nương tựa; con bệnh binh mồ cụi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trờn 18 tuổi nếu cũn tiếp tục đi học; con bệnh binh mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thỡ được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng". Trường hợp của bà khi ông Cù Văn Vĩnh mất bà mới có 47 tuổi, đến nay mới đủ 55 tuổi là không đủ điều kiện để giải quyết chế độ tuất bệnh binh. Hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi để trình Chính phủ xem xét ban hành, dự kiến sẽ nghiên cứu cho giải quyết đối với những đề nghị tuất nuôi dưỡng như trường hợp của bà đề nghị./.
Hỏi về cách tính miễn giảm học phí đối với con của người có công theo Nghị định Số: 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010. Tôi là con thương binh 2/4-66% đang học ở trường đại học thuỷ lợi Hà Nội, đóng học phí là 500.000đ/tháng vậy cách tính miễn giảm học mà phòng Lao động cấp huyện phải tính như nào? Xin cục người có công tính cụ thể xem tôi được miễn như nào theo NĐ49. Vì tôi thấy phòng Lao động-TB&XH cấp huyện tính cho tôi nhưng tôi không thấy thoả đáng. Xin chân thành cảm ơn! (Yên Bái)

Hỏi bởi: Nguyễn Mạnh Cường lúc 23/11/2011 6:57:32 CH

Trả lời:  Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2015. Trong câu hỏi của ông không thể hiện rõ ông học ở trường Đại học Thuỷ lợi khoá học nào. Ông có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đẻ được xem xét, trả lời theo thẩm quyền./.
Trang 10 trong 17Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối    

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)