Chuyên mục
Từ khóa
  Gửi câu hỏi
Căn cứ Điểm b Khoản 1 Mục I Thông tư Liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ đã quy định rõ đối tượng được hưởng gồm có: “ … con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”. Thế nhưng, tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT/ BGDĐT-BTC -BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 thì quy định đối tượng được miễn học phí gồm: “ … con của thương binh, c

Hỏi bởi: Huỳnh Hồng Việt lúc 05/02/2013 3:09:24 CH

Trả lời:  1. Chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần thực hiện theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ . 2. Về chế độ học phí, nếu đối tượng học tại cơ sở đào tạo công lập thì thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 theo đó: “…con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” được miễn học phí (không bị dị dạng dị tật). Nếu đối tượng học tại các cơ sở đào tạo ngoài công lập, căn cứ Công văn số 6751/BTC-HCSN ngày 21/5/2012 của Bộ Tài chính thì thực hiện hỗ trợ học phí theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 (phải bị dị dạng, dị tật mới được hỗ trợ học phí). 3. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành, đề nghị chờ hướng dẫn mới sẽ có nội dung ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.
Tôi có vướng mắc trong việc làm thủ tục xét công nhận người có công với cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đã hy sinh từ trần: Bố tôi là ông Vũ Đức thắng Sinh năm: 1923 tham gia cách mạng từ trước năm 1945 và đã từ trần năm 1987. Về chính sách hướng dẫn xét công nhận người có công với cách mạng theo Công văn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban chấp hành Trung ương Đảng, gia đình tôi không được chính quyền cơ sở truyên truyền, phổ biến về quy trình xét và công nhận. Qua một vài người quen cũng có thân nhân là người hoạt động cách mạng và đã được xét công nhận và được hưởng các chính sách đối với người có công. Nên gia đình tôi đi tìm lại Hồ sơ Đảng viên của bố tôi trên Tỉnh ủy Tuyên Quang và đã tìm thấy,Hồ sơ đủ tiêu chuẩn để được xét. Nhưng công văn của tỉnh ủy đến 30/11/2012 là hết hạn nộp hồ sơ để xét duyệt. Cho nên tôi muốn hỏi: 1. Bây giờ tôi phải hỏi quy trình làm như thế nào để bố tôi được công nhận người có công khi đã hết hạn ở tỉnh? ( THeo công văn số 30-HD/BTCT

Hỏi bởi: Vũ Thị Tuyên lúc 22/01/2013 10:31:09 SA

Trả lời:  Khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 10 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định "Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945" và "Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, xác nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945". Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ Nghị đinh hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công. Trong dự thảo Nghị định có quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Sau khi Nghị định được ban hành sẽ tiếp tục công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945./.
Tôi Nguyễn văn Khen tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1964 đến năm 1975 giải phóng (đươc Khen tặng Huân Chương Kháng Chiến chống Mỹ Hạng Nhì.) Sau ngày giải phóng năm 1975 tôi được điều về công tác tại địa phương đến năm 1991 tôi giử chức vụ chủ tịch huyện thì bị phạm tội bị tù .Đến năm 2000 tội nhà nước trả được tự do,vậy tôi có được hưởng chế độ hưu hay không,hoặc trợ cấp nào không, Xin ông cho biết giúp dùm. Xin Cám ơn !

Hỏi bởi: Pham Van Khen lúc 22/01/2013 10:16:56 SA

Trả lời:  Ông hỏi về chế độ hưu trí không thuộc chức năng của Cục Người có công. Đề nghị ông liên hệ với Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được trả lời theo thẩm quyền.
Em là con thương binh, học đại học và đượcthanh toán 2 năm ưu đãi học sihn - sinh viên theo TT 16, tuy nhiên, do sức học yếu, không theo học hết đại học được. Em đã chuyển xuống học Cao đẳng, vậy em có được tiếp tục hưởng chế độ học sihn sihn viên theo Thông thư 16 không?

Hỏi bởi: lê thu nhi lúc 03/01/2013 3:28:28 CH

Trả lời:  Căn cứ tiết a, điểm 2, Mục I Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ đã quy định rõ phạm vi áp dụng: “… học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi theo học hệ chính qui tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học”. Vì vậy trường hợp đã hưởng ưu đãi trong giáo dục ở hệ đại học thì không được hưởng chế độ ưu đãi ở hệ cao đẳng./.
Cho tôi hỏi trường hợp con người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng không bị dị dạng, dị tật (không được hưởng trợ cấp hàng tháng), khi đi học có được hưởng trợ cấp trong ưu đãi trong giáo dục - đào tạo hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hỏi bởi: Lê Hoàng Minh lúc 03/01/2013 3:25:50 CH

Trả lời:  Con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo quy định tại khoản 5, Điều 4 của Pháp lệnh này: “Được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sỏ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học”. Hiện nay Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công (sửa đổi) và Thông tư hướng dẫn về thủ tục hồ sơ chưa được ban hành, vì vậy chưa có cơ sở pháp lý để triển khai./.
Tôi muốn hỏi cục trưởng,tôi đã được chủ tịch nước cấp huy chương kháng chiến hạng nhì vào khoảng năm 1997 do chủ tịch nước Lê Đức Anh ký.nhưng vì do hoàn cảnh gia đình bị thiên tai bão lụt nên đã bị mát giấy chứng nhận bản gốc.vậy tôi muốn xin lại giấy chứng nhận bản gốc,thủ tục cần như thế nào?trong điều kiện hiện nay nhà nước cho phép cấp mới,cấp lại..kính mong cục trưởng dúp đỡ cho.tôi về mặt thủ tục.xin cảm ơn..có câu trả lời xin gửi vào email : quochuyaia@gmail.com.

Hỏi bởi: ĐẶNG MẠNH HÙNG lúc 24/12/2012 1:24:04 CH

Trả lời:  Những nội dung ông hỏi thuộc thẩm quyền của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Bộ Nội vụ. Đề nghị ông liên hệ với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương để được giải quyết theo thẩm quyền./.
Toi co truong hop NCC voi cach mang tu tran, mat giay to. Chi con quyet dinh tro cap 01 lan nam 2009 cua Bo Tu Lenh va giay chung nhan Danh hieu dung si, dung si quyet thang. Toi co lam ho so mai tang phi gui len cap tren nhung bi tra lai va ho co huong dan lam theo QD 150 vi ho bao ko du dieu kien lam MTP cua NCC. Theo toi duoc biet, co nhieu ho so NCC voi CM ma SO LDTBXH chua quan ly, va can phai gui len Bo de tra ho so. Toi muon hoi voi truong hop nay, toi can gui yeu cau len dau de som co ket qua va co the hoan thien ho so MTP cho than nhan cua NCC.Toi xin chan thanh cam on !

Hỏi bởi: Nguyen Bach Duong lúc 10/12/2012 3:32:30 CH

Trả lời:  Theo Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 hiện nay có 12 diện đối tượng được xác nhận là người có công với cách mạng. Đơn của bà không nói rõ người đã từ trần thuộc đối tượng nào. Vì vậy, Cục Người có công chưa có cơ sở khẳng định là người có công với cách mạng hay không và chưa thể hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ mai táng phí cho thân nhân./.
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC, ngày 20/22/2006 thì phạm vi áp dụng chề độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ là phải theo học hệ chính quy tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên. Nhưng đa số các trường đại học, cao đẳng của các tỉnh phía nam đều chỉ xác nhận là người học đang theo học hệ chính quy. Vậy cho tôi hỏi, hệ chính quy tập trung và hệ chính quy khác nhau như thế nào? và người có công với cách mạng và con của họ theo học hệ chính quy có được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo hay không?

Hỏi bởi: Lê Hoàng Minh lúc 07/12/2012 3:53:54 CH

Trả lời:  Việc giải quyết ưu đãi giáo dục theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ chỉ áp dụng với những trường hợp sinh viên theo học chính quy tập trung (học theo hình thức tập trung trên lớp). Những trường hợp học không tập trung như học từ xa, học qua Internet, qua các phương tiện thông tin đại chúng …. thì không được hưởng chế độ ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ thêm về các hệ và các hình thức đào tạo, đề nghị ông gửi câu hỏi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để được trả lời theo thẩm quyền./.
tôi là quân nhân tham gia chiến trường miền nam 1972-20-9-1974.tôi đã hy sinh,và được công nhận liệt sĩ năm 1977.nhưng tôi vẫn còn sống.sau 36 năm tôi mới hồi phục trí nhớ,2007 tôi tìm về gia đình,làm tờ trình với địa phương.cắt chế độ trợ cấp liệt sĩ của bố mẹ tôi.hiện nay tôi không còn giấy tờ gì cả,ngoài 3 tấm huân chương,1 huân chiến sĩ giải phóng hạng ba,1 huân chương chiến công hạng ba,1 huân chương kháng chiến hang ba.như vậy tôi có được hưởng và công nhận chế độ gì không? xin gửi về email và liên lạc diện thoại.xin cảm ơn

Hỏi bởi: hà xuân thành...tức hà thành lúc 06/12/2012 9:06:49 SA

Trả lời:  
Tôi là thương binh hạng 3/4. Tôi có 02 đứa con (một đang học phổ thông và 01 đang học Cao đẳng hệ chính quy). Do không nắm được chế độ chính sách con thương binh được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục theo quy định của Thông tư số 16 nên mới lập hồ sơ hưởng trợ cấp trể. Đến năm 2012 tôi mới lập hồ sơ và được Sở Lao động-TB&XH cấp sổ ưu đãi theo quy định. Theo quy định của Thông tư số 16 chế độ ưu đãi giáo dục được thực hiện từ ngày 01/10/2005. Xin Cục người có công cho tôi hỏi như sau: 1.Đứa con học phổ thông đang học lớp 5 (năm học 2012-2013). Như vậy vào thời điểm các năm học trước thời gian học mẫu giáo và từ lớp 1 đến lớp 4 có được truy lĩnh lại hay không? 2.Đứa con học Cao đẳng (hiện đang học năm thứ 1). Trước khi học cao đẳng con tôi học trung cấp hệ chính quy khóa học 2009-2011 sau đó mới liên thông lên cao đẳng. Như vậy trong thời gian học trung cấp có được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục theo Thông tư 16 hay không? Xin chân thành cám ơn !

Hỏi bởi: Bùi Văn Vinh lúc 05/12/2012 8:12:40 SA

Trả lời:  Trong câu hỏi ông không nêu rõ trường công lập hay dân lập. Ông có thể liên hệ với Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền./.
Tôi là vợ thương binh hạng 3/4. Tôi có con đang học năm thứ 3 khóa học 2010 - 2013 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Sài Gòn (thuộc hệ thống đào tạo dân lập - tư thục)và đã được hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục theo quy định của Thông tư 16. Nhưng do không biết học tại các Trường dân lập - tư thục cũng được hỗ trợ học phí theo quy định của Thông tư 16 nên không có lập thủ tục để hưởng chế độ học phí. Như vậy xin Cục người có công cho biết con tôi có được truy lĩnh lại học phí các năm học trước hay không (năm học 2010-2011 và 2011-2012)? Xin chân thành cảm ơn !

Hỏi bởi: Huỳnh Thị Bông lúc 05/12/2012 8:11:22 SA

Trả lời:  Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 quy định như sau: “Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách được quy định tại điểm b,c,d,đ,e khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Thông tư này học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập…”. Như vậy việc cấp bù học phí chỉ áp dụng đối với học sinh là con của người có công khi đang học 2 bậc học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập chứ không áp dụng đối với các bậc học khác./.
Tôi có người thân (Bác) được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3 và Huy chương kháng chiến hạng 1. Bác tôi đã được nhận trợ cấp 1 lần huân huy chương. Bác tôi đã mất vào tháng 5/2004, vậy thân nhân của Bác tôi có được hưởng mai táng phí của người có công không (bác tôi chưa nhận mai táng phí của các chế độ khác). nếu được hưởng thì được bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi bởi: Vu Quang Huy lúc 05/12/2012 8:08:09 SA

Trả lời:  Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: “Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm: 1. Trợ cấp một lần; 2. Bảo hiểm y tế; 3. Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí”. Tại Điều 46 Pháp lệnh này quy định: “Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005”. Trường hợp của bác ông đã mất vào tháng 5/2004 nghĩa là mất trước khi ban hành Pháp lệnh nên khi chết thì người tổ chức mai táng không được nhận mai táng phí./.
Cha tôi là ông Nguyễn Văn Xuất đã từ trần năm 2000. Đến năm 2012 được tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long công nhận là cán bộ Tiền Khởi Nghĩa theo Nghị định số 89/NĐ-CP của Chính phủ. Mẹ tôi năm nay đã 85 tuổi. Xin Cục người có công cho tôi hỏi như vậy mẹ tôi có được hưởng chế độ tuất từ trần đối với thân nhân người HĐCM từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 hay không ? Xin chân thành cảm ơn !

Hỏi bởi: Nguyễn Văn Phương lúc 19/11/2012 1:41:28 CH

Trả lời:  Tại khoản 3 Điều 10 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “ Các chế độ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết bao gồm: a) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều này mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phú, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp; b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều này thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần; c) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng sống cô đơn không nơi nương tựa, con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng”. Theo quy định trên người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết thì vợ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng./.
Toi muon hoi: Thong tu 47/TB-LS3 ngay 28/05/1956 cua Bo Thuong Binh quy dinh viec tang thuong bang To quoc ghi cong co con hieu luc ko? Co phai nguoi giu bang To quoc ghi cong se duoc ghi phia sau bang To quoc ghi cong? Nguoi thua ke cua liet sy duoc giu bang To quoc ghi cong duoc quy dinh o van ban nao?

Hỏi bởi: Phan Hong Dien lúc 12/11/2012 4:41:25 CH

Trả lời:  Hiện nay việc xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Bằng "Tổ quốc ghi công" do thân nhân liệt sĩ giữ, gồm cha đẻ,mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi liệt sĩ. Trường hợp không còn thân nhân đã nêu thì người thờ cúng liệt sĩ hoặc người được ủy quyền hợp pháp là người giữ Bằng "Tổ quốc ghi công". Trường hợp liệt sĩ không có người thờ cúng thì cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý trực tiếp liệt sĩ trước khi hy sinh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thờ cúng liệt sĩ và giữ Bằng "Tổ quốc ghi công". Bằng "Tổ quốc ghi công" chỉ thể hiện các thông tin cá nhân của liệt sĩ (họ tên, cấp bậc, chức vụ, nguyên quán hoặc quê quán). Các thông tin về liệt sĩ được lưu giữ trong hồ sơ liệt sĩ./.
Năm 1993, thương binh Huỳnh Thanh Hiền (SN:1949) phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" bị Tòa án xử phạt 07 năm tù giam. Quá trình chấp hành hình phạt tù được giảm án 02 lần (23 tháng), đến ngày 16/4/1998 chấp hành xong hình phạt tù được về địa phương. Trước đây, theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/8/1994 quy định: "Người đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội nghiêm trọng khác bị kết án phạt tù trên 05 năm thì vĩnh viễn không được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật". Do đó, trường hợp của ông Hiền đã bị cắt chế độ trợ cấp thương binh từ khi bị phạt tù giam cho đến nay. Căn cứ vào khoản 1 và 2 Điều 44 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005, ông Hiên đã nhiều lần gởi đơn xin phục hồi chế độ thương binh, Sở Lao động-TBXH tỉnh An Giang đã trả lời không giải quyết được nhưng ông Hiền không đồng ý nên tiếp tục gửi đơn khiếu nại. Đề

Hỏi bởi: Huỳnh Hồng Việt lúc 07/11/2012 8:59:30 SA

Trả lời:  Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Pháp lệnh ngày 29/8/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì trường hợp của ông Hiền vĩnh viễn không được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không quy định việc hồi tố với những trường hợp này. Theo quy định tại khoản 5 Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: "Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi bị kết án tù trên 5 năm có thời gian chấp hành hình phạt tù quy định tại bản án đã tuyên kéo dài đến sau ngày 30/9/2005 thì thuộc diện xem xét, giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi theo Điều 33, 34 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ..." Như vậy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã trả lời ông không thuộc diện được phục hồi chế độ thương binh là đúng theo quy định./.
Trang 6 trong 17Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)