Tôn vinh 262 khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2009 - 2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

          Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các
                                             khu dân cư.   (Ảnh: TH)
 


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng 262 đại biểu đại diện cho hơn 100 nghìn khu dân cư và ban công tác Mặt trận cả nước.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc biểu dương 262 đại biểu là đại diện ưu tú của hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước, những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của đất nước là dịp để Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tôn vinh, ghi nhận, giới thiệu những kết quả nổi bật của khu dân cư và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu đối với việc tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh của mỗi địa phương và trong cả nước...

Trong những năm qua, các Ban Công tác Mặt trận đã hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa bàn dân cư; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp, bản, khu phố văn hóa; cổ vũ, động viên các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn vệ sinh trong gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải các mâu thuẫn giữa các thành viên trong khu dân cư; tổ chức các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với nước, tiếp nối và phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và vận động nhân dân ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lụt, những gia đình gặp khó khăn trong cộng đồng...

Hội nghị là dịp biểu dương hoạt động của các khu dân cư trong cả nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống. Đồng thời biểu dương đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận trong cả nước, đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu ngày đêm lăn lộn với phong trào, có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo thực hiện nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở....

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả hoạt động của các Khu dân cư và đội ngũ các Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả hoạt động và đóng góp tích cực của Ban Công tác Mặt trận đã góp phần xây dựng các khu dân cư vững mạnh toàn diện, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, tạo nên những kết quả đó có sự đóng góp công sức, trí tuệ, sự tâm huyết của các đồng chí Trưởng ban Công tác Mặt trận, những người mà bản thân và gia đình phải luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động do MTTQ phát động, đồng thời là những người tâm huyết, ngày đêm lăn lộn với phong trào, với công tác Mặt trận, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TH)


Khẳng định việc xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó các Ban Công tác Mặt trận có vai trò, trách nhiệm to lớn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, trong thời gian tới, các Ban Công tác Mặt trận cần hết sức năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân làm tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm hướng dẫn kiện toàn, củng cố tổ chức, bồi dưỡng cho cán bộ các Ban Công tác Mặt trận về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về nội dung và phương pháp công tác Mặt trận; cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Công tác Mặt trận hoạt động, hoàn thành tốt trách nhiệm cao cả của mình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng rằng, sau Hội nghị biểu dương này, công tác Mặt trận ở các khu dân cư sẽ có một bước phát triển mới, mỗi điển hình hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa để có ngày càng nhiều khu dân cư, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa, tiếp tục đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư, cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã phát động tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII với 5 nội dung cụ thể. Theo đó, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Phát huy mọi tiềm năng, nội lực của đất nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và năm 2014, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; trong quá trình chuẩn bị và tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thảo luận sâu sắc và đề xuất các nội dung, giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận nhằm làm cho hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được đổi mới hơn, hiệu quả hơn, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân ngày càng thực chất hơn, thể hiện rõ hơn về kết quả công tác Mặt trận ở mỗi địa bàn, mỗi cấp; triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2014 nhằm khẳng định và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh....

 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho các khu dân cư. (Ảnh: TH).


Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức trao 8 Huân chương Lao động hạng Ba, 25 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 134 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 95 bằng khen của các bộ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Theo CPV

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)