13 thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 20/5 tới.

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2013; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp; Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).


Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012; Báo cáo của Chính phủ về việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công và việc thực hiện dự án, công trình quan trọng quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội quan trọng khác sử dụng vốn vay của Chính phủ.


Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình Báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2013; Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2012 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội...


Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị.


Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.


Tờ trình của Chính phủ về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị, trình.


Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải cơ sở.


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, trình Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.


Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị, trình.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chuẩn bị.


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện pháp luật bình đẳng giới năm 2012 theo quy định của Luật Bình đẳng giới; Dự án Luật Việc làm.


Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và Dự án Luật Tiếp công dân sẽ do Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị để Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại hội trường

Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2013; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội./.

Theo CPV

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)