Nhiều điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 5/11, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị giao ban các tỉnh duyên hải miền Trung về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp trục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.Nhiều ý kiến tại hội nghị đánh giá, nhìn chung, các địa phương chủ động đề cao trách nhiệm, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên tự giác đi đầu, gương mẫu trong xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên; góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành những việc làm thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Một số địa phương có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như Thành ủy Đà Nẵng đã triển khai nhiều mô hình đạt được hiệu quả thiết thực như “Giỏi 1 việc, biết nhiều việc”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “3 đúng, 3 xây, 3 chống”. Hay Tỉnh ủy Quảng Bình tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm như sai phạm của ngành ngân hàng, kiểm lâm để kiểm tra, kiểm điểm…

Nhiều địa phương gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 vào những vấn đề được dư luận quan tâm như giải quyết chế độ chính sách, tuyển dụng viên chức trong ngành giáo dục tại tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế; mô hình “Tiếng nói người trong cuộc” của Quảng Ngãi, …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cho biết qua kiểm tra tại Quảng Ngãi, Quảng Nam, cho thấy việc sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03 có ý nghĩa quan trọng nhằm giải quyết những băn khoăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao tại các cấp ủy, địa phương.

Đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao việc các địa phương triển khai chỉ thị 03 nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, bám sát tinh thần của chỉ thị, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tạo sự chuyển biến nhất định trong cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, lúng túng, trông chờ ỷ lại vào cấp trên. Một số cấp ủy chưa xây dựng được bộ tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, chưa đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ trong chi bộ, cấp ủy, sinh hoạt của tổ chức mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội... Vì vậy, thông qua hội nghị, các địa phương cần tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những mô hình điển hình mới, chủ động, sáng tạo; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm cho Trung ương để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn từ Trung ương đến địa phương./.

Theo Chinhphu.vn


© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)