Lấy ý kiến Dự thảo “Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)


Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai chủ trì Hội nghị
Sáng ngày 27/6/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo “Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Huỳnh Văn Tí, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng -Cục Người có công; lãnh đạo Vụ Pháp chế, các đơn vị trong Bộ cùng các Sở LĐ-TBXH khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng lần này được sửa đổi toàn diện thay thế Pháp lệnh hiện hành nhằm tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, minh bạch, thống nhất, đảm bảo công bằng, hợp lý, tạo sự đồng thuận cao của xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ; Huy động sự tham gia đóng góp tích cực hơn nữa của xã hội, của các tổ chức, cá nhân để cùng với Nhà nước chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân của người có công; xác định cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên Người có công với cách mạng và gia đình vươn lên phát triển kinh tế, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng tại nơi cư trú, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng nêu rõ, quan điểm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh lần này phải bảo đảm công khai, minh bạch trong công nhận và tôn vinh người có công với cách mạng, với đất nước. Chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người có công trong thời chiến và thời bình để đảm bảo xác định đúng đối tượng, không để sót đối tượng và khắc phục tình trạng lọt đối tượng và lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi; bảo đảm nguyên tắc cống hiến và công bằng trong thực hiện chế độ ưu đãi người có công, đồng thời bổ sung các chế độ chính sách còn chưa được ghi nhận trong Pháp lệnh hiện hành; bảo đảm tính khả thi trong việc giải quyết hồ sơ xác định đối tượng người có công với cách mạng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng giai đoạn lịch sử’ kết hợp việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác chăm sóc người có công. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện công tác người có công với cách mạng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Ban soạn thảo, Dự thảo Pháp lệnh lần này gồm 7 chương, 59 điều (tăng 02 Chương, 11 điều so với Pháp lệnh hiện hành). So với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành, dự thảo Pháp lệnh tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung cơ bản như: Quy định rõ hơn về đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi, cụ thể: (i) Đối tượng liên quan đến nhiễm chất độc hóa học theo hướng quy định người hoạt động kháng chiến mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi; (ii) Quy định rõ đối tượng người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Dự thảo Pháp lệnh cũng sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về điều kiện, tiêu chuẩn đối với 11 đối tượng người có công, như: Bổ sung quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét xác nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; bổ sung, quy định cụ thể hơn điều kiện, tiêu chuẩn Cán bộ Tiền khởi nghĩa; bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân Cán bộ Lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa còn sống; bổ sung quy định vợ (chồng) liệt sĩ lấy chồng (vợ) khác nhưng đã có trách nhiệm chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ, nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và được nhà nước mua bảo hiểm y tế;  Sửa đổi quy định thân nhân liệt sĩ được hưởng tối đa 3 định suất theo hướng thân nhân liệt sĩ được hưởng đầy đủ số định suất tuất tương ứng với số liệt sĩ;  Mở rộng phạm vi giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bị địch bắt tù (sau 30/4/1975); bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ và nâng quy định điều chỉnh trợ cấp từ văn bản của Chính phủ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012…

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đồng tình đánh giá cao nội dung của dự thảo, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề bất cập trong thực tế triển khai chưa được làm rõ trong dự thảo như vấn đề thân nhân người có công; chế độ vợ, chồng liệt sĩ tái giá, chế độ người phục vụ, đảm bảo mức sống người có công…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thơi nhấn mạnh: “Các ý kiến sẽ được ban soan thảo tiếp thu, chỉnh sửa đưa vào dự thảo Pháp lệnh nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án Pháp lệnh khi đi vào cuộc sống”.

 

Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 29 tháng 8 năm 1994 là cơ sở pháp lý vững chắc nhằm thể hiện trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội trong việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công và gia đình người có công. Từ đó đến nay, Pháp lệnh đã được sửa đổi qua các năm 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2012 và được đổi tên thành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua từng thời kỳ.

 

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)