Lấy ý kiến dân về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XI

Từ 15/9 đến 31/10, các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng XI sẽ được công bố, lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

HTML clipboard

Đại hội Đảng X tháng 4/2006. Ảnh: V.Anh.

Theo ông Nguyễn Bắc Son, Phó ban Tuyên giáo trung ương, việc công bố và lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; giúp các cấp ủy Đảng nắm được tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Các tổ chức, đảng viên, nhân dân có thể góp ý vào toàn bộ hoặc một phần dự thảo văn kiện, những nội dung đồng tình, những nội dung cần bổ sung và đề xuất hướng bổ sung, phát triển...

Ba dự thảo văn kiện lấy ý kiến bao gồm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Hội nghị trung ương Đảng vừa qua đã nhất trí tổ chức Đại hội XI vào nửa đầu tháng 1 năm 2011. Theo chủ trương đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, ngay sau Đại hội XI của Đảng, sẽ tổ chức bầu cử HĐND, UBND các cấp và bầu cử Quốc hội khoá XIII.

  • Theo Xuân Hoa (VnExpress)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)