Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 30/9, tại thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Chương trình Hội nghị do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày.

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ họp từ ngày 30/9 đến 09/10/2013, tiến hành thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tình hình kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế-xã hội, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quy chế bầu cử trong Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đọc tờ trình về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Theo CPV

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)