Bắc Ninh đề nghị thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 10/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có Công văn số 831 đề nghị Cục Di sản văn hóa xem xét, trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng di sản Quốc gia đưa 9 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh vào danh mục Di sản văn hóaa phi vật thể Quốc gia.Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thiện hồ sơ khoa học 9 di sản văn hoá để đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia gồm: Lễ hội Kinh Dương Vương (xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành); lễ hội rước nước chùa Phả Lại (xã Đức Long, huyện Quế Võ); lễ hội Đền Đô (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn); làng nghề Gò đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình); làng nghề Giấy Dó Đống Cao (Phong Khê, thành phố Bắc Ninh); làng nghề Dệt Đình Cả (xã Nội Duệ, huyện Tiên Du); làng nghề Tơ tằm Vọng Nguyệt (huyện Yên Phong); làng nghề đúc đồng Quảng Bố (xã Quảng Phú, huyện Lương Tài); hội Dâu ( xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành).


Đây là 9 di sản văn hóa có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương hiện vẫn được gìn giữ và phát triển cho đến hôm nay, được tỉnh Bắc Ninh chọn lọc trong số nhiều di sản văn hóa khác.

Việc Bắc Ninh đề nghị đưa 9 di sản văn hóa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các di sản và nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương./.

Theo TTXVN

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)