Quốc hội thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (ngày 3/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Buổi thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó trong phiên thảo luận ở tổ ngày 27/5, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với nhiều ý kiến, nhất là về các vấn đề lớn được cử tri quan tâm như giữ nguyên tên nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, vấn đề sở hữu đất đai...

Nêu ý kiến về Chương 1, Điều 1 nhiều đại biểu cho rằng giữ nguyên tên nước như hiện nay là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng CNXH và phát triển đất nước, bảo đảm tính ổn định. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi  “Nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã quen thuộc với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thảo luận Điều 4, nhiều ý kiến tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, tán thành bổ sung quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Các ý kiến cho rằng việc giữ Điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết. Quy định này kế thừa quy định tại Điều 4 của Hiến pháp hiện hành, khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Nhiều ý kiến tán thành với nội dung Điều 4 như Dự thảo đã công bố vì đã thể hiện một cách đầy đủ các nội dung và tinh thần của Cương lĩnh, Điều lệ Đảng về bản chất giai cấp, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một nội dung quan trọng được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến là vấn đề về sở hữu đất đai. Nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp tục khẳng định: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu là phù hợp./.

Theo VGPNews

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)