Các nước đề cao sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam

Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian 4 ngày (từ ngày 14 đến 17-9), các quan chức cao cấp 3 trụ cột cộng đồng ASEAN (Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Vã hội), ASEAN+3 và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) đã họp tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Trọng tâm chính của các Hội nghị lần này là rà soát các mặt nội dung, tổ chức và văn kiện của Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các cấp cao liên quan. Các nước đã cơ bản nhất trí dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục văn kiện của các Hội nghị cấp cao.

Tại các cuộc họp, các nước đã phát biểu đề cao đóng góp và sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam, nhất là các đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, liên kết Đông Á, phục hồi phát triển kinh tế nhằm phát triển bền vững và mở rộng hợp tác trong khu vực ứng phó với các thách thức đang đặt ra. Cuộc họp tin tưởng rằng, với sự chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, các Hội nghị Cấp cao sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.

Hội nghị cấp cao ASEAN-17 và cấp cao với các đối tác sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến 30-10 tại Hà Nội.

  • Theo Thanh Hải (HNM online)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)