Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-CTN ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 (gửi kèm theo), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

HTML clipboard
Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (bố, mẹ; vợ, chồng; con) là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân chủ yếu còn sống được nhận 01 xuất quà. Trường hợp thân nhân chủ yếu của liệt sỹ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản I và Mục 1, 3, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 61/QĐ-CTN thì đại diện thân nhân còn lại của liệt sỹ cũng nhận được 01 xuất quà theo quy định của Mục này.

Mỗi người chỉ được nhận một xuất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 xuất quà với mức cao nhất. Trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 xuất quà với mức đó.

Việc tổ chức thực hiện như sau:

- Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

- Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo. Căn cứ kết quả thực hiện, Bộ sẽ điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2010 của các địa phương.

- Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ đối tượng nhận quà Tết theo quy định, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà Tết của Chủ tịch nước theo biểu mẫu số 01 đính kèm gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà Tết, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo biểu mẫu số 02 đính kèm về Bộ (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15/3/2010./.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)