53 trường đại học, cao đẳng được tuyển sinh riêng từ 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức xác nhận bằng văn bản để 53 trường đại học, cao đẳng được thực hiện tự chủ tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng trong năm 2014.

Đây là thông tin mới nhất vừa được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, những trường này đã có đề án hoàn thiện gửi lên Bộ từ trước ngày 10/3/2014. Tuy nhiên, về nguyên tắc, để thực hiện tự chủ tuyển sinh trước hết phải ban hành được Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Vì thế, ngày 12/3/2014, ngay sau khi Thông tư sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành, Bộ đã có quyết định chính thức cho các trường được áp dụng tuyển sinh riêng.

Bên cạnh các trường đã có quyết định còn có 11 trường khác cũng có đề án tuyển sinh riêng gửi về Bộ và đã được công bố đề án trên báo Giáo dục thời đại, cơ quan ngôn luận của Bộ, để lấy ý kiến dư luận xã hội. Tuy nhiên, do các đề án này còn một số điểm chưa hoàn thiện, cần bổ sung nên Bộ chưa có quyết định chính thức.

Danh sách cả 64 các trường này đã được đưa vào cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014".

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc đăng kí dự thi, Bộ đã lùi thời gian bắt đầu đăng kí dự thi 1 tuần (những năm trước là từ 10/3, năm nay là từ 17/3). Việc kéo dài này không ảnh hưởng đến việc đăng ký dự thi của học sinh.

Dưới đây là danh sách 53 trường chính thức được tuyển sinh riêng năm 2014

STT

Tên trường

1.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2.

Trường Đại học Đại Nam

3.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

4.

Trường Đại học Hòa Bình

5.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

6.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

7.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

8.

Trường Đại học Chu Văn An

9.

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

10.

Trường Đại học Thành Đông

11.

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

12.

Trường Đại học Lương Thế Vinh

13.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

14.

Trường Đại học Lạc Hồng

15.

Trường Đại học Vinh

16.

Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

17.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

18.

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

19.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

20.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

21.

Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

22.

Trường Đại học Đông Á

23.

Trường Đại học Quang Trung

24.

Trường Đại học Đồng Tháp

25.

Trường Đại học Duy Tân

26.

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

27.

Đại học Đà Nẵng

28.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

29.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á

30.

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

31.

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

32.

Trường Đại học Thái Bình Dương

33.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

34.

Đại học Thái Nguyên

35.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

36.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

37.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

38.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

39.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

40.

Trường Cao đẳng Hoan Châu

41.

Trường Cao đẳng Asean

42.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

43.

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

44.

Trường Cao đẳng Đại Việt

45.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

46.

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình

47.

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

48.

Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á

49.

Trường Cao đẳng Viễn Đông

50.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

51.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

52.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

53.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc


•Đây là thông tin mới nhất vừa được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, những trường này đã có đề án hoàn thiện gửi lên Bộ từ trước ngày 10/3/2014. Tuy nhiên, về nguyên tắc, để thực hiện tự chủ tuyển sinh trước hết phải ban hành được Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Vì thế, ngày 12/3/2014, ngay sau khi Thông tư sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành, Bộ đã có quyết định chính thức cho các trường được áp dụng tuyển sinh riêng.

Bên cạnh các trường đã có quyết định còn có 11 trường khác cũng có đề án tuyển sinh riêng gửi về Bộ và đã được công bố đề án trên báo Giáo dục thời đại, cơ quan ngôn luận của Bộ, để lấy ý kiến dư luận xã hội. Tuy nhiên, do các đề án này còn một số điểm chưa hoàn thiện, cần bổ sung nên Bộ chưa có quyết định chính thức.

Danh sách cả 64 các trường này đã được đưa vào cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014".

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc đăng kí dự thi, Bộ đã lùi thời gian bắt đầu đăng kí dự thi 1 tuần (những năm trước là từ 10/3, năm nay là từ 17/3). Việc kéo dài này không ảnh hưởng đến việc đăng ký dự thi của học sinh.

Dưới đây là danh sách 53 trường chính thức được tuyển sinh riêng năm 2014

STT

Tên trường

1.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2.

Trường Đại học Đại Nam

3.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

4.

Trường Đại học Hòa Bình

5.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

6.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

7.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

8.

Trường Đại học Chu Văn An

9.

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

10.

Trường Đại học Thành Đông

11.

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

12.

Trường Đại học Lương Thế Vinh

13.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

14.

Trường Đại học Lạc Hồng

15.

Trường Đại học Vinh

16.

Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

17.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

18.

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

19.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

20.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

21.

Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

22.

Trường Đại học Đông Á

23.

Trường Đại học Quang Trung

24.

Trường Đại học Đồng Tháp

25.

Trường Đại học Duy Tân

26.

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

27.

Đại học Đà Nẵng

28.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

29.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á

30.

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

31.

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

32.

Trường Đại học Thái Bình Dương

33.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

34.

Đại học Thái Nguyên

35.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

36.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

37.

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

38.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

39.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

40.

Trường Cao đẳng Hoan Châu

41.

Trường Cao đẳng Asean

42.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

43.

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

44.

Trường Cao đẳng Đại Việt

45.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

46.

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình

47.

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

48.

Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á

49.

Trường Cao đẳng Viễn Đông

50.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

51.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

52.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

53.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc


Theo TTXVN

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)