Tổng kết hoạt động giám sát của Quốc hội

Từ 8-9/8, tại Đà Nẵng, hội nghị “Tổng kết hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua 10 năm thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội” đã được tổ chức.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong hoạt động giám sát Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định nguyên nhân để từ đó kiến nghị hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định của luật pháp nhằm đáp ứng yêu cầu mới, ngày càng cao của hoạt động giám sát Quốc hội.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng sau khi có Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội được nâng lên. Các đối tượng chịu sự giám sát cũng nhận thức được trách nhiệm và thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật quy định.

Nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống, trên các lĩnh vực, từ kinh tế- ngân sách, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ đến tư pháp, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Cách thức tổ chức giám sát của Quốc hội cũng ngày được cải tiến, hoàn thiện theo hướng tăng cường hoạt động giám sát tối cao; vừa thực hiện giám sát thường xuyên, vừa giám sát theo chuyên đề với nhiều cải thiện và nội dung thiết thực.

Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoạt động giám sát cũng được tăng cường hơn, các nhận định, đánh giá trong báo cáo giám sát đã phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật, những yếu kém trong công tác tổ chức điều hành.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được của Luật, thực tế cho thấy quy định của Luật vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như: phạm vi giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn rộng, chưa thật rõ; trách nhiệm giám sát, pháp lý của các chủ thể còn chung chung; có quy định còn chưa phù hợp; thủ tục nhiều hoạt động còn thiếu hoặc chưa rõ dẫn đến làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị về Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội như: cần bổ sung chế tài đủ mạnh trong việc kết luận giám sát; quy định bổ sung thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình giám sát của Quốc hội, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thành lập đoàn giám sát của các ban, hội đồng, các đại biểu Quốc hội; quy định thêm một số thủ tục về công tác chuẩn bị chất vấn…/.

Theo Chinhphu.vn

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)