Tổng tài sản của các ngân hàng tăng thêm 670 nghìn tỷ đồng

Theo NHNN, tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đến cuối năm 2013 đạt gần 5,76 triệu tỷ đồng (5.755.869 tỷ đồng).

So với năm 2012, tốc độ tăng tổng tài sản của các tổ chức tín dụng năm 2013 gấp hơn 5 lần (năm 2012 tăng 126 nghìn tỷ).


Xét về con số tương đối, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của nhóm các ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng mạnh nhất với 26,92%, tiếp đến là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần với 14,08%. Tổng tài sản của các ngân hàng thương mại Nhà nước tăng 13,77% trong năm qua. Riêng nhóm các tổ chức tài chính cho thuê là sụt giảm về tài sản, tốc độ giảm tới 57,76%. Tổng tài sản của toàn hệ thống tăng 13,17%.

Xét về con số tuyệt đối, tài sản của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng mạnh nhất với 304 nghìn tỷ trong năm qua, đạt hơn 2,46 triệu tỷ đồng, tiếp đến là nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, tăng hơn 303 nghìn tỷ đồng, đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng. Tài sản của nhóm các công ty tài chính, cho thuê giảm gần 90 nghìn tỷ trong năm qua, xuống còn 65,46 nghìn tỷ đồng./.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)