Văn phòng Quốc hội thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Ngày 1-6, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành (BCH) TƯ Đảng (khóa XI).

Diễn ra từ ngày 2 đến 11-5, Hội nghị TƯ 7 đã bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, hội nghị đã thảo luận, thông qua các nghị quyết, kết luận về: Vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TƯ đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp thu ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy hoạch BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công cũng được bàn thảo, quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay./.

Theo Hanoimoi

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)