Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/3/2013

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3/2013 đối với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 205/QĐ-TTg, ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 206/QĐ-TTg, ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 207/QĐ-TTg, ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 208/QĐ-TTg, ông Nguyễn Nam Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2013.

Tại Quyết định 1877/QĐ-TTg, ông Phạm Đông Pha, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3/2013./.

Theo VGPNews

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)