Huế sẽ lập hồ sơ di sản thơ văn Hán Nôm trên di tích

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang tiến hành sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu và lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận thơ văn Hán Nôm trang trí trên các di tích tại Huế là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới vào năm 2015Huế hiện có hơn 4.000 bài thơ, văn Hán Nôm trang trí trên các cung điện, văn bia tại khu vực Hoàng thành, các lăng vua và nhiều di tích khác. Nổi bật trong số đó là bài "tuyên ngôn" khắc ở vị trí trang trọng nhất trong điện Thái Hòa với những câu thơ khẳng định chủ quyền như: "Nước ngàn năm văn hiến. Thống nhất muôn dặm xa. Tự Hồng Bàng mở cõi. Trời Nam vững sơn hà", hay bài "Thần kinh nhị thập cảnh", tức 20 thắng cảnh của Huế được vua Thiệu Trị xếp hạng và vịnh thơ vào thế kỷ XIX. Chữ Hán Nôm khắc trên các di tích ở Việt Nam đã có nhiều, nhưng không đâu thành thơ, theo chủ đề và tập trung dày đặc như các di tích ở Huế. Vì thế, nguồn tư liệu quý giá này cần phải được bảo tồn và phát huy giá trị./.

Theo Hanoimoi

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)