Đẩy mạnh vai trò của cựu chiến binh trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký kết nghị quyết liên tịch giai đoạn 2010- 2015 nhằm tiếp nối và thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, hai bên cam kết phối hợp thực hiện nội dung nghị quyết liên tịch giai đoạn 2010-2015, trong đó tập trung 5 nội dung chính: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn; Thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội trong nông nghiệp và nông thôn; Áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của các hợp tác xã CCB; Xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các hợp tác xã CCB trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Trong quá trình hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tạo điều kiện dạy nghề cho hội viên cựu chiến binh sinh sống ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa; giúp hội cựu chiến binh các cấp tham gia các chương trình giảm nghèo, phát triển nông thôn...

Hai bên cũng sẽ phối hợp đào tạo, nâng cao trình độ cho hội viên cựu chiến binh để ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng cánh đồng gia đình đạt 70 triệu đồng/ha/năm; bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống hội viên cựu chiến binh; cung cấp trao đổi thông tin về các mô hình kinh tế nông nghiệp hoạt động hiệu quả, các gương người tốt việc tốt để phát triển nhân rộng...

Kể từ khi nghị quyết liên tịch được ký kết vào năm 1997 giữa hai bên, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh cả nước đã hăng hái chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở mang ngành nghề, góp phần phát triển lực lượng sản xuất trong nông nghiệp. Đã có hơn 701.000 hộ hội viên cựu chiến binh vừa làm nông nghiệp vừa tham gia vào các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp khác.

Cựu chiến binh ở khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ tham gia khoanh nuôi và bảo vệ hơn 157.200 ha rừng; khôi phục, trồng mới 214.784 ha rừng. Chỉ trong 5 năm gần đây, đã có hơn 2,1 triệu lượt hội viên cựu chiến binh tham gia lao động, đào đắp hơn 8,8 triệu m3 đất đá để tu sửa, mở đường giao thông nông thôn, bến bãi, kênh mương và xây dựng 15.103 cầu cống...góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, phục vụ cho sản xuất và dân sinh.

(theo molisa.gov.vn)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)