Những điểm cần lưu ý trong thực hiện quà tặng của của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Ngày 15/01/2010, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 61/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. Trong quá trình thực hiện một số địa phương hỏi về đối tượng được nhận quà và mức quà được nhận của Chủ tịch nước, Cục Người có công hướng dẫn cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: Thân nhân của hai liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng có được nhận quà của Chủ tịch nước ở mức 400000đồng không?

Trả lời: Theo khoản 4, mục 1, Điều 1, Quyết định số 61/QĐ-CTN ngày 15/01/2010 của Chủ tịch nước thì đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng hàng. Như vậy, thân nhân của hai liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng được hưởng mức quà 400.000đồng.

Câu hỏi 2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ được hưởng mức quà 200000đồng, vậy con liệt sĩ đã trưởng thành không hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có được nhận quà của Chủ tịch nước không ?

Trả lời: Theo khoản 2, mục II, Điều 1, Quyết định số 61/QĐ-CTN thì đại diện một trong những thân nhân chủ yếu của liệt sĩ là bố (mẹ) hoăc vợ (chồng) hoặc con được nhận quà tặng của Chủ tịch nước.

Câu hỏi 3. Cha hoặc mẹ của liệt sĩ đang hưởng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, con liệt sĩ không hưởng trợ cấp có được quà của Chủ tịch nước không?

Trả lời: Công văn số 222/LĐTBXH-NCC ngày 21/01/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo qui định tại khoản 1 và mục 1, 3, 4 của khoản II điều 1, Quyết định số 61/QĐ-CTN thì đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ cũng nhận được 01 xuất quà mức 200000đồng.

Câu hỏi 4. Thân nhân chủ yếu liệt sĩ (con) đang thường trú tại địa phương nhưng Sở LĐTBXH không quản lý hồ sơ liệt sĩ thì thân nhân đó có được giải quyết nhận quà của Chủ tịch nước không?

Trả lời: Đại diện thân nhân chủ yếu liệt sĩ nhận quà của Chủ tịch nước được xem xét tặng quà căn cứ vào hồ sơ gốc đang quản lý tại địa phương

Câu hỏi 5. Vợ liệt sĩ tái giá có được nhận quà của Chủ tịch nước không?

Trả lời: Theo qui định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2010 của Chính phủ thì vợ liệt sĩ tái giá đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng, không qui định các chế độ ưu đãi khác. Do vậy, không thuộc diện được nhận quà của Chủ tịch nước.

Câu hỏi 6. Người có công nuôi liệt sĩ (đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) có được nhận quà của Chủ tịch nước không?

Trả lời: Theo Quyết định số 61/QĐ-CTN ngày 15/01/2010 của Chủ tịch nước thì  chỉ có đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ là: “bố, mẹ; vợ, chồng; con” được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Do vậy, người có công nuôi liệt sĩ không thuộc diện nhận quà của Chủ tịch nước.

Câu hỏi 7. Thương binh đồng thời là người nghỉ việc hưởng mất sức lao động nhưng không hưởng trợ cấp thương binh hàng tháng có được nhận quà của Chủ tịch nước không?

Trả lời: Theo Quyết định số 61/QĐ-CTN ngày 15/01/2010 của Chủ tịch nước thì thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc diện nhận quà của Chủ tịch nước. Thương binh đồng thời là người nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động (đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động không hưởng trợ cấp thương binh) thì không thuộc diện nhận quà của Chủ tịch nước.

Câu hỏi 8. Thương binh đồng thời là bố liệt sĩ có được nhận quà của Chủ tịch nước đối với thương binh và xuất quà của thân nhân liệt sĩ không?

Trả lời: Điểm 2, Công văn số 222/LĐTBXH-NCC ngày 21/01/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, mỗi người chỉ được nhận một xuất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà theo qui định thì chỉ được nhận 01 xuất quà với mức cao nhất. Trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 xuất quà với mức đó.

Như vậy, thương binh đồng thời là bố của liệt sĩ thì chỉ nhận một xuất quà tặng của Chủ tịch nước.

(Cục Người có công)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)