Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội diễn ra từ ngày 3-5/7 tới sẽ xem xét bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Liên quan đến công tác nhân sự, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND đề nghị bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, đại diện UBND TP Hà Nội giới thiệu và trình HĐND bầu cử bổ sung 3 Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầ tư vừa chuyển sang làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầ tư vừa chuyển sang làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Anh giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; bổ nhiệm ông Vũ Đăng Định giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quyền, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Theo tờ trình, UBND TP Hà Nội đề nghị HĐND miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội do chuyển công tác.

Trước đó, ngày 6/12/2016, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hành Quyết định số 4270/QĐ-BNG về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Vinh Quang - Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội đến nhận công tác tại Bộ Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng trình HĐND miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội với lý do tương tự.

Ngày 12/6/2017, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2266-QĐ/TƯ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các tờ trình trên của UBND tại tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khóa XV, diễn ra từ ngày 3/7 đến 5/7/2017.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)