Đại tướng của nhân dân

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25-8-1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho. Ông đã sớm đi theo Đảng, dấn bước vào con đường tranh đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Dù ở cương vị nào ông cũng luôn phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng, con đường mà mình đã lựa chọn. Thế giới ca ngợi ông, nhân dân Việt Nam yêu quý ông. Ông vừa là nhà chiến lược quân sự tài ba, vừa là nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc. Ông là vị Đại tướng của nhân dân, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm Điện Biên Phủ (4-1994). Ảnh: Catherine Karnow
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm Điện Biên Phủ (4-1994). Ảnh: Catherine Karnow

Buổi đầu, Võ Nguyên Giáp là một người yêu nước, một nhà hoạt động chính trị của Đảng, một giáo viên dạy môn lịch sử ở một trường tư thục. Được Đảng, Bác Hồ và nhân dân trao cho sứ mệnh nặng nề nhưng cũng rất vinh quang là tổ chức và lãnh đạo Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó. Đã có công lao to lớn trong chỉ đạo, tổ chức và xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng lớn mạnh không ngừng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từ những tổ chức tiền thân nhỏ lẻ đến những quân đoàn, quân chủng, binh chủng hùng hậu, hiện đại, tinh nhuệ. Quân đội do ông chỉ huy đã đánh thắng những đội quân xâm lược nhà nghề, có tiềm lực quân sự lớn, vũ khí trang bị hiện đại, cùng toàn dân giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam phong hàm Đại tướng cho ông. Đây là vị tướng cách mạng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Ông là vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã dựa vào nhân dân để tổ chức, xây dựng quân đội và chỉ huy quân đội đánh giặc. Đại tướng luôn chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là quân đội cách mạng, quân đội nhân dân - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong suốt quá trình chiến đấu và xây dựng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn được nhân dân nuôi dưỡng, che chở, biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dân là người thầy vĩ đại của Đại tướng, đã giúp cho Đại tướng có thêm nhiều kiến thức về quân sự, bồi dưỡng cho ông tài nghệ quân sự, hun đúc cho ông bản lĩnh của người làm tướng cầm quân đánh giặc, mà những kiến thức đó, tài nghệ đó, bản lĩnh đó không có trong bất cứ một trường quân sự chính quy nào.

Thực tiễn đấu tranh cách mạng - nhân dân - quân đội là những trường học lớn bồi đắp ông trở thành người chỉ huy quân đội văn võ song toàn. Những quyết định về mặt tác chiến quân sự của ông, dù ở cấp chiến lược, chiến dịch hay chiến thuật đều có dấu ấn của trí tuệ nhân dân, đều có tính đến yếu tố nhân dân. Ông luôn coi Quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Vì thế, trong mỗi trận đánh, mỗi chiến dịch không chỉ có cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia mà còn có cả các lực lượng nhân dân tham gia với nhiều hình thức. Trong mỗi chiến thắng trên mặt trận quân sự không chỉ có công lao của cán bộ, chiến sĩ quân đội mà còn có cả công lao to lớn của các tầng lớp nhân dân các dân tộc Việt Nam.

Trong tư duy lý luận quân sự của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt rất cao yếu tố nhân dân. Chiến tranh cách mạng Việt Nam mà quân đội làm nòng cốt là chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quân đội cách mạng do Đại tướng Tổng Tư lệnh chỉ huy là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Tư duy lý luận về chiến tranh nhân dân, về quân đội nhân dân của Đại tướng bắt nguồn từ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của nhân dân trong chiến tranh và hoạt động quân sự, từ tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, và đặc biệt là từ tư tưởng quân sự truyền thống của dân tộc Việt Nam, được kết tinh và tỏa sáng trong tư tưởng quân sự của Lý Thường Kiệt, của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, của Nguyễn Trãi, của Quang Trung Nguyễn Huệ và của nhiều nhà tư tưởng quân sự xuất sắc của dân tộc.

Trong các tác phẩm quân sự nghiên cứu về chiến tranh cách mạng và quân đội nhân dân mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết đã làm nổi bật vai trò to lớn của nhân dân. Đại tướng không những đứng vững trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân mà còn đứng vững trên quan điểm nhân dân để giải quyết những vấn đề lý luận - thực tiễn tổ chức và chỉ huy quân đội đánh giặc. Đại tướng đã giải quyết một cách xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng đã chỉ ra một vấn đề có tính quy luật là, khi nào quân đội gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc, chở che thì quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; ngược lại, khi nào quân đội xa rời nhân dân, không được nhân dân giúp đỡ thì hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân dân Việt Nam yêu quý, tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì ông là một vị tướng có đức, có tài, có nhân, có nghĩa. Ông là bậc nhân tướng luôn vì nước vì dân. Với nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là Đại tướng của nhân dân.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)