Từ ngày 1/6, VAMC phải công khai thông tin về mua, bán nợ xấu

Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 04 quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 26/2.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2014, quy định việc thu thập báo cáo thống kê từ VAMC để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN; quy định việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của VAMC. Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, VAMC thực hiện theo các quy định của NHNN và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo thông tư trên, đơn vị báo cáo và thực hiện công khai, minh bạch thông tin là VAMC; đơn vị nhận báo cáo là Vụ Dự báo, thống kê. Các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường, VAMC phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của Vụ Dự báo, thống kê.

Đáng chú ý, đối với việc công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của VAMC, VAMC phải thực hiện việc công khai các thông tin: Các chính sách quản lý, quy định nội bộ về mua, bán, xử lý nợ xấu theo quy định tại Thông tư số 19/2013 quy định về việc mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC; các quy trình, phương pháp định giá nợ, tài sản, các quy trình, phương pháp bán nợ, tài sản do VAMC xây dựng; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của VAMC đã được kiểm toán; mua nợ xấu từ tổ chức tín dụng; bán nợ xấu và bán tài sản bảo đảm; các thông tin khác theo quy định của pháp luật và của NHNN.

Phương thức công khai các thông tin được VAMC thực hiện công bố theo hình thức được quy định Nghị định số 53 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC./.

Theo Hanoimoi

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)