Đồng Tháp: Đã xây dựng 130 căn nhà tình nghĩa

Thực hiện chế độ ưu đãi đối với Người có công, trong tháng 11/2009, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp đã điều chỉnh tăng, giảm trợ cấp cho 98 trường hợp; họp Ban chỉ đạo xét duyệt 1.003 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp kinh phí và lập thủ tục chi trả trợ cấp cho 988 đối tượng  với tổng kinh phí trên 4.466 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đã tiếp nhận và giải quyết trợ cấp ưu đãi giáo dục – đào tạo cho 539 học sinh, sinh viên, với tổng số tiền là 515,6 triệu đồng; hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định cho 34 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp, nâng tổng số trường hợp được nhận chi trả trợ cấp lên 331 người; tổ chức đưa 209 người có công đi điều dưỡng tập trung ở các trung tâm điều dưỡng ngoài tỉnh, nâng tổng số người được đi điều dưỡng trong năm là 2.261 người. Ngoài ra, Sở còn tích cực hoàn chỉnh các thủ tục trình Bộ công nhận 28 hồ sơ người có công còn tồn đọng; tổ chức họp Hội đồng xét miễn, giảm tiền sử dụng đất, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh về việc phân cấp cho các huyện, thị, thành phố xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công khi chuyển mục đích sử dụng.

Cũng đến nay các huyện, thị, thành phố đã tổ chức xây dựng được 130 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 3.608 triệu đồng; sửa chữa 57 căn, hỗ trợ đời sống 233 suất với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được 7.431 triệu đồng,, vượt 431 triệu đồng so với kế hoạch vận động, các huyện, thị, thành phố đang khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công hiện đang khó khăn về nhà ở để có kế hoạch cụ thể xây dựng 1.000 nhà tình nghĩa từ nguồn vận động của Đêm văn nghệ nghĩa tình Đồng Tháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, vận động các cơ quan, tổ chức tiếp nhận, phụng dưỡng số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống vừa được Chủ tịch nước phong tặng.

  • Mỹ Hạnh (molisa.gov.vn)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)