Thông tin người đề nghị
Tên tôi là (*)
 
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Xã/Phường
Thường trú (*)
Số CMND (*)
Cấp ngày (*)
Tại(*)
Số điện thoại:(*)
Email:
Quan hệ với liệt sĩ(*)
Thông tin thân nhân lấy mẫu đối chứng 1
Họ tên(*)
Quan hệ
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Xã/Phường
Thường trú (*)
Số CMND (*)
Cấp ngày (*)
Tại(*)
Thông tin thân nhân lấy mẫu đối chứng 2
Họ tên(*)
Quan hệ
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Xã/Phường
Thường trú (*)
Số CMND (*)
Cấp ngày (*)
Tại(*)
Xin đề nghị giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ
Tỉnh quản lý (*)
Số bằng TQGC(*)
Số giấy báo tử(*)
Họ tên liệt sĩ(*)
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Quê quán(*)
 
Ngày nhập ngũ
Tháng nhập ngũ
Năm nhập ngũ
Đơn vị(*)
Cấp bậc:(*)
Ngày hy sinh
Tháng hy sinh
Năm hy sinh
Tại (*)
Họ tên địa chỉ, số điện thoại của người giúp tìm mộ liệt sĩ
Họ tên
Số điện thoại
Địa chỉ
 
Thông tin mộ giám định
Mẫu hài cốt liệt sĩ(*)
 
Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Xã/Phường
Nghĩa trang(*)
Khu
Hàng
Số mộ
Vị trí mộ(*)
Thông tin trên bia mộ
Họ tên liệt sĩ(*)
Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Nguyên quán(*)
 
Cấp bậc:(*)
 
Ngày nhập ngũ
Tháng nhập ngũ
Năm nhập ngũ
Đơn vị(*)
 
Ngày hy sinh
Tháng hy sinh
Năm hy sinh
Hồ sơ đính kèm
Giấy báo tử  
Bản sao CMND người làm đơn  
Giấy xác nhận thông tin của Sở  
Bản trích lục  
Giấy xác nhận (Ban Quản Trang)  

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)