Quốc hội thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 27/5, ngày làm việc thứ 7 của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Trước đó, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 (ngày 20/5/2013), Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tiếp thu, hoàn chỉnh bản Dự thảo Hiến pháp công bố lấy ý kiến nhân dân từ ngày 2/1/2013.

Sau 4 tháng triển khai, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân một cách khẩn trương, đồng bộ, dân chủ, rộng khắp và đúng tiến độ theo Nghị quyết số 38/2012/QH13. Việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013.

Theo báo cáo của các cơ quan, tổ chức, tính đến hết ngày 30/4/2013, đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, toạ đàm được tổ chức.

Nhìn chung, ý kiến của nhân dân đều tán thành với các nội dung cơ bản của Dự thảo do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố. Bên cạnh đó, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến đối với hầu hết các chương, điều của Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực ý kiến nhân dân. Qua đó, phân loại và hệ thống hoá thành những loại ý kiến, nhóm vấn đề nổi lên và đề xuất các phương án trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này./.

Theo Chinhphu.vn

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)