Các địa phương đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Hội đồng nhân dân tại nhiều địa phương đã tổ chức kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012 và đề ra nhiệm vụ năm 2013.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII đã đề ra kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu 170 ngàn đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.694 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 17.250 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%... Tỉnh tập trung chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 và Nghị quyết 13 của Chính phủ; đẩy mạnh phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển...

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh An Giang, tỉnh phấn đấu năm 2013 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 9%. Các đại biểu đã nhất trí thông qua 13 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về thành lập thành phố Châu Đốc, thành phố loại III và trực thuộc tỉnh, trên cơ sở của Thị xã Châu Đốc cũ; Nghị quyết về việc xin chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, tổ chức tại An Giang; Nghị quyết về phát triển nhà ở đến năm 2020.

HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII vừa tổ chức kỳ họp thứ 6 quyết định các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2013 với mục tiêu tiếp tục phát huy mọi nguồn lực đảm bảo kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động đúng hướng và bền vững. Vĩnh Long phấn đấu năm 2013, GDP tăng từ 8 – 8,5%, GDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 410 triệu USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.686 tỷ đồng... Tỉnh xây dựng 3 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo các vấn đề an sinh.

HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 với nhiều cải tiến, đổi mới như các tài liệu, báo cáo được gửi thẳng vào email cho từng đại biểu và đăng tải trên website của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã thực hiện được một khối lượng công việc khá lớn và hiệu quả: biểu quyết thông qua được tới 21 Nghị quyết. Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, ngành ở tỉnh thực hiện và sẽ tác động thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo  Daibieunhandan

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)