Các trường ĐH tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 3 bổ sung

Năm nay trường ngoài công lập và trường ĐH vùng (địa phương) thông báo xét tuyển nhiều chỉ tiêu ở nguyện vọng 3.

Đến ngày 14/9, tất cả các trường Đại học (ĐH) công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 vài điểm. Nhiều trường đã thông báo tuyển đủ chỉ tiêu sau đợt xét tuyển nguyện vọng 2, chỉ còn ít trường tuyển nguyện vọng 3 với số lượng rất hạn chế. Tuy nhiên, trái ngược với những trường này, nhiều trường ĐH địa phương, ĐH ngoài công lập vẫn thiếu hàng nghìn chỉ tiêu, đặc biệt là hệ Cao đẳng đang thông báo xét tuyển nguyện vọng 3.

Qua khảo sát các trường đại học như: Học viện Ngân Hàng, ĐH xây dựng (Hà Nội), ĐH Vinh (Nghệ An)… cho thấy: Sau đợt tuyển sinh nguyện vọng 2 thì đến nay cơ bản các trường đã hoàn tất mùa tuyển sinh năm 2013-2014, chỉ còn rất ít trường phải tuyển thêm nguyện vọng 3.

Lãnh đạo nhiều trường ĐH nhận định: Kỳ thi năm nay đề thi ở mức cơ bản, nhiều thí sinh đạt điểm thi cao, do đó điểm đầu vào ở các trường cũng tăng cao so với năm ngoái. Khi xét tuyển hồ sơ nguyện vọng 2, các trường lấy theo nguyên tắc thí sinh có số điểm nộp vào từ cao xuống thấp cho đến khi đủ hồ sơ. Do vậy, điểm chuẩn của một số ngành được các trường lấy điểm cao hơn điểm sàn từ 2 đến 3 điểm.

Ông Lâm Thanh Hiển, Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai cho biết: Điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2 trường đã công bố rồi. Nhìn chung, tất cả các khối lấy điểm đều bằng điểm sàn trừ ngành dược lấy điểm cao hơn là 16, 17 điểm. Nói chung năm nay, tôi thấy công tác tuyển sinh so với năm ngoái đỡ hơn nhiều, thấy tình hình khả quan hơn. Hiện nay, trường vẫn còn một số ngành đang ít thí sinh như:  hóa học, sinh học… Những ngành này đang thiếu so với những ngành khác. Công tác tuyển sinh vẫn chưa đủ nhưng trường cũng chỉ thiếu một ít nữa thôi. Trường tuyển thêm đợt 3 khoảng 400 chỉ tiêu.

Trái ngược với các trường này, năm nay trường ngoài công lập và trường ĐH vùng (địa phương) đang thông báo xét tuyển nhiều chỉ tiêu ở nguyện vọng 3. Ông Đặng Kim Vui, Giám đốc đại học Thái Nguyên cho biết: Nguyện vọng 2 năm nay đăng ký vào ĐH Thái Nguyên cũng lớn. Tỷ lệ đăng ký cao và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 nhiều ngành rất cao. Đăc biệt, ngành Sư phạm phải tăng lên từ 3 đến 4 điểm so với điểm chuẩn trước đây. Tuy nhiên, các khối ngành nông nghiệp, kỹ thuật rất ít thí sinh nên trường ĐH Thái Nguyên đã thông báo tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 3  với gần 3.500 chỉ tiêu, trong đó có 1.200 chỉ tiêu hệ Cao đẳng. Tuy nhiên các ngành ở hệ Cao đẳng rất ít thí sinh đến đăng ký. 

Hiện nay, nguyện vọng 3 toàn là những ngành khó tuyển. Ví dụ như là ngành nuôi trồng thủy sản, công nghệ rau quả, cảnh quan, khối ngành nông nghiệp, khối ngành kỹ thuật công nghệ thông tin và một số ngành của hệ Cao đẳng. Hệ Cao đẳng hiện tuyển sinh gặp một số khó khăn. Nguyên nhân là do vấn đề quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục –Đào tạo đưa ra điều kiện để liên thông. Các em muốn liên thông phải có quá trình thâm niên công tác còn muốn liên thông luôn thì phải tham gia thi ĐH nên đòi hỏi các em phải đầu tư ôn thi thì có khó khăn hơn cho nên số lượng đăng ký vào Cao đẳng năm nay thấp hơn năm ngoái.

Qua việc xét tuyển nguyện vọng 2 cho thấy, vẫn còn phổ biến tình trạng thí sinh nộp hồ sơ vào các trường chưa cập nhập hết thông tin dẫn đến nghịch lý trường thừa, tthiếu thí sinh. Đây là kinh nghiệm cần được lưu ý đối với những thí sinh và người nhà thí sinh trong đợt xét tuyển nguyện vọng 3 tới đây./.

Theo VOV

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,