Thành phố Thái Nguyên được công nhận đô thị loại I

Tối 17-10, tỉnh Thái Nguyên  đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận TP Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập TP Thái Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao quyết định công nhận TP Thái Nguyên là Thành phố loại I.  

Dự lễ, có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng chí Hồ Ðức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, tỉnh Thái Nguyên và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo đó, thành phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, đồng thời đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển những ngành sản xuất, dịch vụ mà thành phố có tiềm năng và lợi thế và những ngành sản xuất, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa TP Thái Nguyên trở thành thành phố có cơ cấu kinh tế ngày càng hiện đại.

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố phải gắn phát triển kinh tế - xã hội với đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển thành phố trong mối quan hệ với các địa phương trong vùng, cùng với việc phát huy tối đa nội lực, phải tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và đẩy mạnh hợp tác với các đô thị bạn, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiêm xây dựng và phát triển của các đô thị hiện đại trên thế giới. Xây dựng thành phố thật sự là đô thị có quy hoạch kiến trúc khang trang, hiện đại, nhưng giàu bản sắc của một đô thị trung tâm vùng trung du miền núi phía bắc. Trong quá trình phát triển cần làm tốt công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan để phát triển bền vững. Ðảng và Nhà nước ta đã và đang tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, hệ thống hạ tầng giao thông và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật khác nhằm giúp Thái Nguyên liên kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, phát huy vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Với tiềm năng đa dạng, phong phú, với truyền thống anh hùng cách mạng trong kháng chiến, cần cù sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng tin tưởng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, TP Thái Nguyên sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng thành phố trở thành một đô thị kiểu mẫu, xứng tầm đô thị trung tâm của Vùng với các tiêu chí xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giàu bản sắc dân tộc, ngày càng giàu đẹp và văn minh như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn khi Người về thăm Thái Nguyên, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển chung của cả nước và khu vực.

Thành phố Thái Nguyên có 28 đơn vị hành chính gồm 18 phường, 10 xã với tổng diện tích 18.970 ha, dân số toàn đô thị hơn 330 nghìn người. Dự kiến hết năm 2010, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của thành phố chiếm 48,01%, dịch vụ 47,37%, nông nghiệp chỉ còn 4,62%... TP Thái Nguyên cũng là trung tâm giáo dục - đào tạo lớn thứ ba cả nước với 32 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong đó có 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng mỗi năm cung cấp hàng nghìn kỹ sư, cử nhân, bác sĩ, giáo viên, công nhân có tay nghề cao. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 10 bệnh viện của trung ương, của tỉnh, trung tâm y tế thành phố cùng 28 trạm y tế xã, phường và hệ thống dịch vụ y tế phát triển rộng khắp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân các dân tộc vùng Việt Bắc... Năm qua, TP Thái Nguyên được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là một trong 10 đô thị sạch trên toàn quốc. Với những bước phát triển toàn diện, ngày 1-9-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1645/QÐ-TTg công nhận TP Thái Nguyên trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 

(Phóng viên TTXVN)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,