Thủ tướng: Nỗ lực thực hiện 4 nhiệm vụ lớn trong năm 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tập trung đưa ra những giải pháp hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi 4 nhóm nhiệm vụ lớn trong năm 2015.

Sáng 29/12, phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm, một năm có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều sự kiện lớn, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu nõ, năm 2015 đặt ra 4 nhóm nhiệm vụ lớn phải tập trung thực hiện thắng lợi là: Cả nước, cả hệ thống chính trị phải chung sức đồng lòng, quyết liệt hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Trung ương Đảng, Quốc hội đã đề ra cho năm 2015, cố gắng đạt kết quả cao nhất của Kế hoạch 5 năm. Phải giữ được chủ quyền quốc gia, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tăng cường đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và nhiệm vụ cuối cùng là tiến hành thành công Đại hội đảng các cấp. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, từ các báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế; đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ của năm 2015, đặc biệt là đề ra những giải pháp hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi 4 nhóm nhiệm vụ lớn được đề cập ở trên.

Cũng trong phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 bên cạnh thuận lợi, Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường tác động tiêu cực đến Việt Nam. Bên cạnh đó, trong nước năm 2014, tuy kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, tăng trưởng được phục hồi song còn hạn chế, yếu kém; đặc biệt tháng 5/2014 Trung Quốc ngang nhiên bất chấp luật pháp quốc tế đưa và hạ đặt giàn khoan nước sâu trong vùng biển của Việt Nam đã đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh như trên, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã giữ vững được chủ quyền quốc gia, đồng thời giữ được hòa bình, ổn định; những diễn biến làm mất trật tự xã hội ở Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh được tập trung chỉ đạo ngăn chặn ngay; tạo được sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận của toàn dân tộc cả trong nước và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cả nước đã đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Đảng và Quốc hội đã đề ra cho năm 2014, 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt, chỉ có một chỉ tiêu là lao động qua đào tạo còn thấp hơn so kế hoạch một chút; cả 3 khu vực là công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều phục hồi và tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; tăng trưởng GDP vượt chỉ tiêu đề ra và đạt khoảng 5,98%; tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh đều có bước nâng lên, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện… Những kết quả đạt được tạo được tiền đề, điều kiện thuận lợi cho triển vọng của năm 2015 đạt và vượt kế hoạch cao hơn năm 2014.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tiềm lực quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả góp phần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Trong khó khăn, đầu tư ngước ngoài tăng mạnh, vốn FDI đăng ký mới đạt khoảng 21 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao. Chính trị xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước tăng lên.

Về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, Chính phủ đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành nghị quyết của Đảng và Quốc hội; hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã được đề ra.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế của nền kinh tế như kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn phải cố gắng hơn nhiều; thu nội địa tăng chậm; nhiều vấn đề xã hội còn bức xúc trong đó có tỷ lệ hộ nghèo còn cao trong vùng đồng bào dân tộc; y tế, giáo dục đạt được nhiều kết quả song vẫn chưa được như mong muốn; tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi…/.

Theo TTXVN

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,