Cán bộ mặt trận hai nước Việt Nam, Lào trao đổi kinh nghiệm

Thực hiện chương trình hợp tác giữa UB TƯ MTTQ Việt Nam và UB TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước (Mặt trận Lào), ngày 6-9, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn và nghiên cứu thực tế cho Đoàn cán bộ Mặt trận Lào tại Việt Nam gồm 35 vị là chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban mặt trận các tỉnh, huyện, trưởng, phó các ban chuyên môn và chuyên viên Ủy ban Mặt trận Lào.

HTML clipboard

  Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ nghiên cứu những chuyên đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; mối quan hệ phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên; công tác mặt trận tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân... Trong thời gian tập huấn, đoàn cán bộ Lào sẽ đi tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại 6 tỉnh, TP: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, Huế và Đà Nẵng. Thời gian tập huấn sẽ kéo dài đến ngày 20-9

(theo Hà Nội mới)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)