Đưa mối quan hệ Việt Nam, ASEAN và LHQ lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, chiều 28-10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Sau lễ đón chính thức vào chiều tối cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký Ban Ki-moon sang thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Tổng Thư ký LHQ và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - LHQ lần thứ ba tổ chức tại Hà Nội. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của các nước, Việt Nam đã thực hiện cam kết qua việc thể chế hóa các MDG để thực hiện có hiệu quả. Việt Nam hiện đã hoàn thành 5 mục tiêu MDG và phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành 3 mục tiêu còn lại. Nhà nước Việt Nam cũng nghiêm túc kiểm điểm những yếu kém, tồn tại như ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề liên quan đến HIV-AIDS.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam cam kết thực hiện các nghị quyết của LHQ, đặc biệt là việc thực hiện các mục tiêu MDG. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của LHQ đối với việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển kinh tế, bảo đảm quyền con người. Chủ tịch nước mong muốn LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các cơ chế của LHQ, đóng góp vào thành công chung của LHQ... Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Tổng Thư ký Ban Ki-moon và các cơ quan LHQ đã ủng hộ việc công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới; hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon chúc mừng Việt Nam về thành công của những sự kiện quan trọng trong năm đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, như Hội nghị Cấp cao ASEAN 17, Cấp cao Đông Á, các hội nghị ASEAN + 3, ASEAN với LHQ… cho thấy Việt Nam ngày càng có vai trò, tầm ảnh hưởng quan trọng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh: Quan hệ đối tác giữa ASEAN với LHQ đã trải qua 10 năm, bây giờ là thời điểm cần đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới dựa trên những cơ sở vững chắc hơn. Hội nghị Cấp cao ASEAN - LHQ lần này được kỳ vọng sẽ đưa ra chương trình nghị sự và hành động cụ thể để thúc đẩy sự hợp tác thiết thực và hiệu quả hơn.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cảm ơn Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào thành công của Hội nghị Cấp cao kiểm điểm 10 năm thực hiện các mục tiêu MDG; tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành 8 mục tiêu MDG vào năm 2015. Việt Nam đã có bước tiến dài trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, GDP tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước đó. Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định: LHQ luôn hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu MDG, cũng như hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

theo Hanoimoi

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,