Tờ rơi ATGT khiêu dâm: Giám đốc Sở lên tiếng

“Tôi duyệt đồng ý cho in nhưng phê phải chỉnh sửa lại cho rõ ràng. Nhưng khi in xong, tôi không kiểm tra lại mà cho phát hành luôn. Tóm lại, do không có chuyên môn, tôi không chuyên ngành lĩnh vực này và do khâu kiểm duyệt thiếu chặt chẽ nên để xảy ra vụ việc đáng tiếc này”.

ông Nguyễn Văn Chánh

Ông Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT), kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông ATGT) tỉnh Kiên Giang phân bua khi được hỏi về những vấn đề có liên quan đến việc phát hành hơn 45 nghìn tờ rơi tuyên truyền giao thông có nội dung không lành mạnh (khiêu dâm) trong các trường học ở Kiên Giang.

- Xin ông cho biết những vấn đề liên quan đến việc cho in ấn và phát hành tờ rơi tuyên truyền về ATGT có nội dung không lành mạnh gây xôn xao dư luận vừa qua?

Trước đây, các bản in về ATGT, chúng tôi chỉ in nối bản từ mẫu của Ủy ban ATGT quốc gia, chứ chưa thiết kế bao giờ! Nhưng lần này do gấp, Ủy ban ATGT quốc gia chưa có mẫu, ông Phượng (Nguyễn Văn Phượng), cán bộ của tôi lấy mẫu in này từ một trang thông tin điện tử. Tôi cũng nghĩ rằng, trang thông tin điện tử này là của cơ quan chức năng nên rất yên tâm.

Khi cán bộ đưa bản in mẫu lên trình, trong phần có sai sót chữ rất nhỏ và nhòe, tôi không đọc được. Tuy tôi duyệt đồng ý cho in nhưng phê phải chỉnh sửa lại cho rõ ràng. Nhưng khi in xong, tôi không kiểm tra lại mà cho phát hành luôn. Tóm lại, do không có chuyên môn, tôi không chuyên ngành lĩnh vực này và do khâu kiểm duyệt thiếu chặt chẽ nên để xảy ra vụ việc đáng tiếc này.

- Có phải tời rơi này do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Kiên Giang đặt Ban ATGT tỉnh in và phát hành?

Đúng, Sở GD&ĐT tỉnh có yêu cầu đặt Ban ATGT tỉnh in 100 nghìn bản tuyên truyền trong trường học, nhưng do kinh phí có hạn chúng tôi chỉ đồng ý in 50 nghìn bản. Sở GD&ĐT tỉnh là ông Dũng phối hợp với ông Phượng đặt cơ sở in Rạch Sỏi in.

- Vậy, tại sao khi chưa có giấy phép của cơ quan chức năng, ông đã duyệt cho in?

Tôi không hiểu việc đó, vì từ trước đến nay chúng tôi chỉ in nối bản từ mẫu có sẵn của Ủy ban ATGT quốc gia. Lầy này, tôi cũng nghĩ rằng biển báo và các hình ảnh cũ chỉ in lại. Thế thôi!

- Ông có biết, cơ sở in Rạch Sỏi chưa có giấy phép sử dụng máy in in màu offset và in tại cơ sở in tư nhân hoa hồng sẽ cao hơn nhiều nếu in tại cơ sở in của Nhà nước?

Tôi không biết và tôi không có hoa hồng gì cả.

- Như vậy, từ trước đến giờ Ban ANGT tỉnh in tờ rơi mà không cần xin phép?

Những bản in từ trước đến nay đã có sẵn, Ủy ban ATGT quốc gia thiết kế, chúng tôi chỉ theo đó mà in ra. Ủy ban ATGT quốc gia có văn bản hướng dẫn, chúng tôi chỉ in tiếp-nối bản.

- Trong lúc các cơ quan chức năng tìm cách khắc phục hậu quả và điều ra làm rõ những vấn đề có liên quan đến việc in ấn và cho phát hành rờ rơi tuyên truyền giao thông có nội dung không lành mạnh, thì ông-người trực tiếp chịu trách nhiệm lại đi nước ngoài theo lời mời của một doanh nghiệp. Ông giải thích vấn đề này như thế nào?


Việc đi nước ngoài, tôi đã có kế hoạch từ trước. Tôi cũng đã báo cáo việc này chính thức qua đường báo cáo của tôi. Còn việc xử lý vấn đề này là do các cơ quan chức năng. Tôi đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi!

- Theo ông, để xảy ra sự tắc trách đáng tiếc này, ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp?

Chịu trách nhiệm trực tiếp là anh Phương, còn tôi chịu trách nhiệm chung thôi. Anh Phượng là người trực tiếp làm cái này, trình duyệt, phát hành và mọi vấn đề khác.

Xin cảm ơn ông!

(Theo Megafun)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,