Phấn đấu đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 cao hơn so với năm 2012

Ngày 4/1 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho năm 2013. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã chủ trì buổi họp báo.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp, kinh tế trong nước cũng gặp phải nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực.

 

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: VT) 

Điều này được thể hiện ở các điểm nổi bật như: lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô được cải thiện; nền kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng hợp lý; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có cải thiện; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa được quan tâm chỉ đạo và đạt một số kết quả tích cực; công tác bảo vệ môi trường, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm hơn; hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; công tác ngoại giao, quốc phòng an ninh, ổn định chính trị - xã hội được tăng cường; công tác thông tin - tuyên truyền được chú trọng.

Đáng chú ý, nhờ thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp, chính sách vĩ mô về tài chính, tiền tệ, quản lý thị trường… mà trong năm 2012, giá cả thị trường cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 tăng 6, 81% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng giá tiêu dùng của các năm trước, đạt mục tiêu đề ra.

Bội chi ngân sách nhà nước giảm xuống bằng 4,8% GDP. Ước năm 2012, dư nợ công, dư nợ Chính phủ, dư nợ quốc gia trong giới hạn an toàn cho phép. Xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, cơ bản cân bằng xuất nhập khẩu. Đặc biệt, sau nhiều năm, Việt Nam trở thành nước xuất siêu. Xuất siêu cả năm 2012 vào khoảng 284 triệu USD, bằng 0.2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặc dù tốc độ tăng trường kinh tế (GDP) của năm 2012 chỉ đạt khoảng 5,03%, chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng trong bối cảnh hiện nay, tốc độ tăng trưởng như trên được coi là hợp lý.

Cùng với đó, chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 4,8% so với 2011. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản dù chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai nhưng vẫn đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm tăng khoảng 3,4% so với năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hoạt động dịch vụ khác phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

 

 Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chủ trì buổi họp báo.(Ảnh: VT)

Khép lại năm cũ 2012, sang năm mới 2013 theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh mục tiêu tổng quát đề ra vẫn là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2012. Theo đó, sẽ đẩy mạnh thực hiện ba đột phát chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường an ninh, quốc phòng và đảm bảo ổn định chính trị xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho các năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của năm 2013 bao gồm: GDP tăng khoảng 5,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8%; bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 6%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị dưới 4%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 16%; tỷ lệ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đạt 84%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn đạt 75%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,7%.

Để thực hiện được các mục tiêu trên cần chú trọng tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả; chính sách tài khóa chặt chẽ để tiết kiệm; đẩy mạnh phát triển thương mại, tăng cường thu hút đầu tư; tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường, nâng cao công tác dự báo. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp, xử lý nợ xấu, hỗ trợ thị trường nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống cho nhân dân; phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm an ninh quốc phòng và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội..../.

Theo DCSVN

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,