Trừ tiền cứu trợ để xây... cổng làng!

Người dân vừa nhận được tiền cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, ngay lập tức bị cán bộ xã trừ vào những khoản thu trước mà người dân đang nợ...

Đó là câu chuyện xảy ra ở một số xóm của xã Hương Đô (Hương Khê, Hà Tĩnh), nơi bị lũ lụt tàn phá dữ nhất vừa qua.

Xóm 3, xã Hương Đô có đến 100% nhà dân ngập sâu trong nước, nên là nơi được chính quyền thường giới thiệu cho các đoàn đi cứu trợ.

Bà Nguyễn Thị Đề (83 tuổi) cầm trên tay số tiền 70.000đ, sau khi bị trừ 50.000đ để xây cổng làng! - Ảnh: Văn Định

Ngày 12-10, một tổ chức từ TP.HCM đã trao 12,5 triệu đồng cho 25 hộ dân (mỗi hộ 500.000 đồng) ở xóm 3. Sau khi đoàn cứu trợ ra về, cán bộ xóm 3 đã gom lại rồi phân chia nhỏ cho từng hộ dân, mỗi hộ được 120.000 đồng.

"Chúng tôi sẽ rà soát lại, nếu có việc cán bộ ở các xóm của xã Hương Đô làm sai tiền cứu đói, chúng tôi sẽ kiên quyết xử nghiêm" - Ông LÊ TRẦN SÁNG (phó chủ tịch huyện Hương Khê)

“Chia nhỏ tiền cứu trợ cho từng hộ dân chúng tôi không nói làm gì, vì chia sẻ cho nhau trong lúc hoạn nạn là điều cần thiết. Nhưng cán bộ xóm lại đi trừ vào tiền xây dựng cổng làng vào thời điểm này thì không chấp nhận được. Đây là lúc mà việc cứu đói cần được ưu tiên. Vậy mà nhà tui đã bị trừ đi 50.000 đồng để xây cổng làng, nên chỉ còn 70.000 đồng đem về đong gạo” - chị Cao Thị Lài bức xúc.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Vi kể: “Tôi đi nhận tiền cho mẹ là bà Nguyễn Thị Đề năm nay đã 83 tuổi. Tôi có yêu cầu cán bộ xóm 3 đừng trừ 50.000 đồng tiền đóng xây dựng cổng làng. Vậy mà cán bộ xóm nói xây cổng làng là việc chung, ai cũng phải đóng góp. Không trừ lúc này thì trừ lúc nào”!

Chị thổn thức: “Trong cảnh khốn khó do mưa lũ gây ra, đặc biệt người mẹ đã già yếu, chỉ ngồi trên giường, nhưng đến tiền cứu đói cũng bị trừ ngược trừ xuôi”.

Nhiều người dân ở xóm 3 cũng đã kể như chị Lài, chị Vi, và mọi người còn cho biết thêm việc xây cổng làng vừa được cán bộ xóm phát động trước lũ không lâu nên chỉ mới có một số ít hộ dân đóng góp.

Vẫn biết chuyện xây cổng làng là việc đã được thông qua, nhưng trong lúc người dân đang chạy ăn từng bữa, cái đói đang quay quắt thì việc xây cổng làng chưa phải là chuyện quan trọng.

Chúng tôi đã tìm đến thôn trưởng xóm 3 Bùi Đức Độ để hỏi về chuyện kể trên, thì ông này khẳng định 25 hộ dân nhận tiền cứu đói ngày 12-10 đều nhận mỗi hộ 500.000 đồng, không có việc gom lại để chia nhỏ.

Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi bà Phan Thị Trương (90 tuổi) nằm trong danh sách 25 người sao lại nhận được 120.000 đồng và bị trừ 50.000 đồng tiền đóng cổng làng, thì ông Độ nói: “Bà Trương già lẩm cẩm nên nhớ sai”.

Nhưng số tiền đó do con trai bà Trương là ông Cao Quý Lương (63 tuổi) nhận? Ông Độ im lặng không trả lời. Sau đó ông Độ có giải thích việc những gia đình đóng tiền xây cổng làng trùng vào dịp nhận tiền cứu đói là “do người dân tự nguyện”, không phải cán bộ xóm trừ!?

Chúng tôi đưa vấn đề này lên cấp xã thì ông Đinh Lâm - chủ tịch xã Hương Đô - cho biết đến thời điểm này “chưa nghe dân phản ảnh. Tiền cứu đói tuyệt đối không được trừ của dân. Xóm nào sai sót sẽ chịu trách nhiệm”.

Ông Lâm hứa sẽ cho người về xóm 3, xóm 5 để rà soát lại danh sách phân phát tiền cứu đói. Nếu có thực trạng đó sẽ thu lại và trả cho người dân.

  • Theo Văn Định (Tuổi Trẻ)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,