Bộ trưởng Nội vụ: 2015 khởi động cuộc tinh giản biên chế lần 4

Dân trí Thừa nhận 10 năm qua, sau 3 lần tinh giản biên chế, bộ máy không giảm mà ngày càng phình to, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, lần tinh giản thứ 4 bắt đầu thực hiện trong năm 2015 để có thể hoàn thành vào 2021. 6 giải pháp cụ thể đã được xây dựng.


Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhận hàng loạt câu hỏi của người dân về chuyện tinh giản biên chế trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” ngày 22/3.

Trình bày về kế hoạch tinh giản biên chế mới, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh mục đích của chương trình là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc tin giản để chọn lựa được những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo đó, tinh giản biên chế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương.
 
Bộ trưởng Nội vụ: 2015 khởi động cuộc tinh giản biên chế lần 4
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình xác nhận 10 năm, 3 lần thực hiện tinh giản biên chế nhưng bộ máy vẫn phình to.

Điểm đáng chú ý của chương trình tinh giản biên chế mới là yêu cầu thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. Một yêu cầu khác đặt ra là chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện, phân rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ cũng cho biết, giải pháp thực hiện chương trình tinh giản biên chế lần này có một số điểm mới so với các kế hoạch, các đề án trước đây. Đó là xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó xác định biên chế phù hợp đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong thực hiện, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Ông Bình cũng nhắc tới việc, lần này, Chính phủ giao thẩm quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

Khi tiến hành triển khai đề án, người đứng đầu ngành Nội vụ lưu ý, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng một kế hoạch về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó tổ chức thực hiện và trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu rất quan trọng trong việc quyết định tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Câu chuyện thực tế được nêu ra với Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, 10 năm qua, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 3 lần nhưng chưa lần nào đạt được kết quả mong muốn. Ông Bình cũng từng từng báo cáo trước Quốc hội, xác nhận, đến năm 2013, sau 10 năm thực hiện tinh giản số lượng biên chế không những không giảm mà còn tăng thêm, bộ máy ngày càng phình to.

Đối với chương trình tinh giản biên chế lần này (lần thứ 4), để tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, Bộ trưởng Nội vụ nêu 6 nhóm giải pháp đã được thống nhất trong kế hoạch.

Trước hết, ông Bình nhắc tới chuyện tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và để tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi tổ chức triển khai thực hiện.

Giải pháp thứ hai là đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó bố trí số biên chế hợp lý cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Giải pháp thứ ba là tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong quá trình thực hiện đề án chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế tinh giản và nghỉ hưu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp đó là chủ trương  xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Việc này cũng đi liền với giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá.

Chốt lại, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Bình cho biết, chương trình tinh giản biên chế lần thứ 4 sẽ bắt đầu trong năm 2015 này và theo kế hoạch, năm 2021 “cuộc đại phẫu” sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra.

P.Thảo

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)