Có thể điều trực thăng ra đảo đón 9 ngư dân

Tỉnh Quảng Ngãi đang tính đến phương án phối hợp đưa 2 máy bay trực thăng về sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) để bay trực tiếp ra đảo trú tránh của tàu cá QNg 66478 TS, tiếp nhận ngư dân.

Ngư dân chờ cứu hộ, cứu nạn

Niềm vui của vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu nghe điện tin chồng từ đảo trú. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Thông tin từ Đài duyên hải Đà Nẵng hôm nay (19/10) cho biết, hiện tàu cá QNg 66478 TS sau khi được phía Trung Quốc thả, đang neo trú đậu ở Hoàng Sa nhưng trong tình trạng hư hỏng rất nặng, khó khắc phục.

Các ngư dân chỉ liên lạc được với đất liền và người thân thông qua sóng điện thoại vô tuyến vệ tinh của Trung Quốc.

Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu báo về cho con gái hôm 16/10 cũng cho hay, tàu trong tình trạng hư hỏng nặng, cả 9 thuyền viên đang chờ được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa về nhà.

Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn Trần Ngọc Nguyên cho biết huyện đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao đề nghị phía Trung Quốc cung cấp đủ lương thực, thuốc men cho 9 ngư dân trước khi họ trở về nhà.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất 3 phương án trước mắt để đưa 9 ngư dân sớm được đoàn tụ cùng gia đình.

Cụ thể, tỉnh sẽ phối hợp đưa 2 máy bay trực thăng về sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) để bay trực tiếp ra đảo trú tránh của tàu QNg 66478 TS tiếp nhận ngư dân, dùng tàu hải quân của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn để ứng cứu các ngư dân, đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp để phía Trung Quốc lai dắt tàu cùng 9 ngư dân về bàn giao cho ngành chức năng Việt Nam.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng hỗ trợ thuyền viên tàu QNg 66478 khắc phục khó khăn trước mắt. Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn như Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV II (Da Nang MRCC), Vùng 3 Hải quân…. đã sẵn sàng ứng cứu các ngư dân.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, trong điều kiện thời tiết xấu như hiện nay, đặc biệt là khi cơn bão số 6 (siêu bão Megi) đang ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, công tác cứu hộ, cứu nạn 9 ngư dân cần phải tính đến nhiều phương án cụ thể.

Trước tình trạng nguy cấp của siêu bão Megi, chiều 18/10, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tiếp tục cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho 9 ngư dân trên tàu cá QNg-66478TS.

Đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng xác nhận, hiện tàu cá QNg-66478TS đang bị hư hỏng nặng và chưa được khắc phục, vì vậy đề nghị phía Trung Quốc phối hợp với chủ tàu khắc phục sự cố của tàu, khi thời tiết thuận lợi thì tạo điều kiện cho 9 ngư dân tiếp tục hành trình trở về đất liền.

Nếu tàu QNg-66478TS được khắc phục xong nhưng chưa đảm bảo an toàn, yêu cầu phía Trung Quốc thông báo qua đường ngoại giao 4 ngày trước khi tàu cá QNg-66478TS rời đảo về đất liền để các tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần đó hoặc tàu hải quân Việt Nam đón về. Hoặc phía Trung Quốc tạo điều kiện để tàu Việt Nam đưa ngư dân và tàu cá của ông Lưu trở về.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Dân trí)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,