Khởi công Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin

 


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng lãnh đạo các Bộ, ngành thực hiện nghi thức khởi công dự án
Ngày 16/9/2017, tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khởi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại Sân bay Biên Hòa. Các đồng chí: UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung; UVTW Đảng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các bộ, ngành, Trung ương, tỉnh Đồng Nai đã dự và thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Việc thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa là bước chuẩn bị cụ thể về hạ tầng, kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để phục vụ triển khai Dự án xử lý tổng thể chất độc hóa học tại sân bay Biên Hòa, bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ và một số đối tác có thiện chí, với tổng số tiền khoảng 500 triệu USD. Dự án khi hoàn thành sẽ hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ phơi nhiễm dioxin cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trong và chung quanh khu vực sân bay Biên Hòa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công dự án

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị: “Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân, đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy định, quy trình quản lý đầu tư; đồng thời làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên quá trình thi công; quản lý nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công có giải pháp bố trí nguồn nhân lực và trang thiết bị thi công hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đạt chất lượng cao, đúng tiến độ đề ra”.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, giao Bộ Quốc phòng phê duyệt, gồm các hạng mục chính: Rà phá bom mìn; xây dựng hạ tầng, đường giao thông; khoanh vùng, chống lan tỏa chất dioxin; di chuyển các công trình đơn vị quân đội ra khỏi khu vực bị ô nhiễm do Việt Nam và Hoa Kỳ mới phát hiện. Dự án có tổng mức đầu tư là 270 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân làm chủ đầu tư. Thời gian triển khai từ nay đến năm 2020.

Khu vực bị tồn dư chất độc dioxin Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

Theo Bộ Quốc phòng, khu vực sân bay Biên Hòa được xác định là một trong những điểm nóng về ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Kết quả đánh giá của phía Việt Nam và Hòa Kỳ mới đây nhất cho thấy, khối lượng đất bùn bị ô nhiễm chất độc dioxin cần phải xử lý khu vực này khoảng nửa triệu m3, đòi hỏi nguồn lực lớn về vốn và công nghệ để tổ chức xử lý tổng thể, nhằm đảm bảo môi trường trong lành, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực xung quanh.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng lãnh đạo các Bộ, ngành thực hiện nghi thức khởi công dự án
Ngày 16/9/2017, tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khởi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại Sân bay Biên Hòa. Các đồng chí: UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung; UVTW Đảng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các bộ, ngành, Trung ương, tỉnh Đồng Nai đã dự và thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Việc thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa là bước chuẩn bị cụ thể về hạ tầng, kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để phục vụ triển khai Dự án xử lý tổng thể chất độc hóa học tại sân bay Biên Hòa, bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ và một số đối tác có thiện chí, với tổng số tiền khoảng 500 triệu USD. Dự án khi hoàn thành sẽ hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ phơi nhiễm dioxin cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trong và chung quanh khu vực sân bay Biên Hòa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công dự án

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị: “Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân, đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy định, quy trình quản lý đầu tư; đồng thời làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên quá trình thi công; quản lý nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công có giải pháp bố trí nguồn nhân lực và trang thiết bị thi công hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đạt chất lượng cao, đúng tiến độ đề ra”.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, giao Bộ Quốc phòng phê duyệt, gồm các hạng mục chính: Rà phá bom mìn; xây dựng hạ tầng, đường giao thông; khoanh vùng, chống lan tỏa chất dioxin; di chuyển các công trình đơn vị quân đội ra khỏi khu vực bị ô nhiễm do Việt Nam và Hoa Kỳ mới phát hiện. Dự án có tổng mức đầu tư là 270 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân làm chủ đầu tư. Thời gian triển khai từ nay đến năm 2020.

Khu vực bị tồn dư chất độc dioxin Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Theo Bộ Quốc phòng, khu vực sân bay Biên Hòa được xác định là một trong những điểm nóng về ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Kết quả đánh giá của phía Việt Nam và Hòa Kỳ mới đây nhất cho thấy, khối lượng đất bùn bị ô nhiễm chất độc dioxin cần phải xử lý khu vực này khoảng nửa triệu m3, đòi hỏi nguồn lực lớn về vốn và công nghệ để tổ chức xử lý tổng thể, nhằm đảm bảo môi trường trong lành, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực xung quanh.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)