Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 đã chính thức khai mạc. 510 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của 2,6 triệu hội viên CCB trên khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dự Đại hội có nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào và Campuchia.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội (Ảnh: PC)

Diễn văn khai mạc Đại hội do Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đọc tại Đại hội nhấn mạnh: Trong không khí trọng thể này, Đại hội thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đồng đội, đồng chí thân yêu đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc và nguyện giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống cách mạng, mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã trao tặng.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V có nhiệm vụ hết sức quan trọng là tổng kết đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả, thành tích, những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với giai đoạn mới, đồng thời lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Báo cáo chính trị do Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Hội và Nghị quyết Đại hội X, XI của Đảng, Cựu chiến binh của cả nước luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực trong công tác, lao động sản xuất, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đã có nhiều đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Hội đã có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Đến nay, sau 5 năm phấn đấu, CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn 1,6% (theo tiêu chí cũ), đã xóa được gần 30 ngàn nhà dột nát cho CCB; trong toàn Hội có trên 5.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần 1150 hợp tác xã, 4900 tổ hợp tác và 35 ngàn trang trại do CCB làm chủ, góp phần tạo việc làm cho gần 50 vạn lao động là CCB, con em gia đình chính sách…

Trong 5 năm qua, Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể chính trị, xã hội tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội đã ký kết các Nghị quyết liên tịch với Trung ương Đoàn với các hình thức đa dạng, phong phú nhằm truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, giúp thanh niên xây dựng lý tưởng hoài bão, hun đúc lòng yêu nước, cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

 

 Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: PC)


Cũng trong thời gian qua, Hội đã tích cực động viên CCB tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa – xã hội, ủng hộ quỹ giảm nghèo, quỹ xóa nhà dột nát, quỹ nghĩa tình đồng đội làm nhà tình nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, giúp nhân dân và CCB bị bão lũ, thiên tai... với tổng số tiền 185 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hoạt động đối ngoại của Hội tiếp tục được tăng cường, Hội đã mở rộng quan hệ đối ngoại, duy trì tốt mối quan hệ với tổ chức CCB các nước bạn bè truyền thống và xây dựng quan hệ với một số tổ chức CCB ở các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Canada...

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới, trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB Việt Nam tiếp tục vận động các thế hệ CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Phối hợp tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, các tệ nạn xã hội, duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội trưởng thành lên một bước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB Việt Nam phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% hội viên gương mẫu và 90% gia đình CCB đạt "gia đình văn hóa”. Mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn mới, các vùng khó khăn giảm từ 3,5 đến 4%; hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho CCB.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Từ khi ra đời đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả. Trong những năm gần đây, Hội tiếp tục giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng cho cán bộ hội viên kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam
(Ảnh: PC)

Hội đã tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tham gia phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; động viên các cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước. Bằng tâm huyết, sự từng trải và uy tín của mình, các cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh có nhiều điều kiện, có tư thế để cùng với Đoàn thanh niên giúp Đảng giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ một cách có chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong việc giáo dục truyền thống, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội vẫn còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội còn thấp, việc giảm tỷ lệ hộ Cựu chiến binh nghèo ở một số cơ sở còn chậm, đặc biệt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa...Tổng Bí thư đề nghị Hội CCB Việt Nam tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc. Hội CCB Việt Nam cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ hội viên nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị rõ ràng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào cựu chiến binh làm kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cần chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, hướng tới cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam./.

Theo CPV

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,