Hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học đợt 2

Hàng loạt các trường đại học, cao đẳng, cả công lập và ngoài công lập đã công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Với hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 được các trường công bố, thí sinh vẫn còn rất nhiều cơ hội để bước chân vào giảng đường đại học, trong đó có cả trường công lẫn trường tư.

Trong số các trường đại học công lập, Đại học Thái Nguyên có chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 khá dồi dào với 2.482 chỉ tiêu cho các trường thành viên, trong đó có 1.285 chỉ tiêu ở hệ đại học và 1.200 chỉ tiêu ở hệ cao đẳng.

Cụ thể, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tuyển sinh cho 3 ngành là Kế toán, Quản trị kinh doanh du lịch và Lữ hành, Luật kinh tế với 175 chỉ tiêu. Đại học Khoa học tuyển 20 chỉ tiêu vào ngành khoa học thư viện. Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông 800 chỉ tiêu cho 11 ngành. Khoa Ngoại ngữ tuyển 40 chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Nga. Khoa quốc tế tuyển 250 chỉ tiêu. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tuyển 1.200 chỉ tiêu cho 13 ngành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2013.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung đợt 2 các ngành Sư phạm Tiếng Pháp (20 chỉ tiêu), Ngôn ngữ tiếng Pháp (50 chỉ tiêu). Điểm sàn xét tuyển là 20 điểm.

Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 12/9 đến hết ngày 25/9/2013. Trường sẽ xét tuyển điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 ngành ngôn ngữ tiếng Nga hoặc ngôn ngữ tiếng Trung quốc có thể đến trường để đăng ký chuyển ngành xét tuyển vào ngôn ngữ tiếng Pháp hoặc Sư phạm tiếng Pháp.

Đại học Tây Nguyên tuyển đợt 2 các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa, Sư phạm Sinh, Lâm sinh, Cử nhân kỹ thuật môi trường, mức điểm giao động từ 13 đến 21,5 điểm tùy ngành với 75 chỉ tiêu. Trường nhận hồ sơ từ ngày 16/9 đến ngày 5/10 và công bố kết quả ngày 7/10. 

Đại học Đà Nẵng cũng công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 cho các trường thành viên. Cụ thể, phân hiệu tại Kon Tum tuyển 22 chỉ tiêu bậc đại học, ngành Kinh doanh thương mại. Đại học Sư phạm xét tuyển 50 chỉ tiêu bậc cao đẳng ngành Sư phạm âm nhạc. Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin tuyển 130 chỉ tiêu khối A, A1, D1 cho các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin 20 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ nay đến hết ngày 2/10.

Bên cạnh các trường công lập, hầu hết các trường ngoài công lập đều đăng tuyển nguyện vọng 3 với hàng nghìn chỉ tiêu như Đại học Thủ dầu một, Đại học Tây Đô, Đại học Long An, Đại học Quảng Nam, Đại học Ngoại ngữ Tin học, Đại học Dân lập Lương Thế Vinh, Đại học Thành Đô…

Hệ thống các trường cao đẳng cũng đang thiếu sinh viên trầm trọng và sẵn sàng mở cửa đón thí sinh với mức điểm xét tuyển chỉ bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (11 điểm với khối C, B và 10 điểm với các khối còn lại), ở cả trường công và trường tư.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ xét tuyển gồm bản chính giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2013, một phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ. Mức lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng mỗi hồ sơ.

Cũng theo quy định của Bộ, việc xét tuyển bổ sung được tổ chức thành ba đợt, mỗi đợt kéo dài 20 ngày và kết thúc trước ngày 30/10/2013. Theo đó, việc tổ chức mỗi đợt xét tuyển vào thời điểm nào tùy từng trường và vì thế sẽ không trùng nhau. Đây là điểm thí sinh nên lưu ý để nộp hồ sơ đúng thời hạn của trường mình định đăng ký xét tuyển./.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,