Tham nhũng không giảm sẽ làm mất dần niềm tin

Hầu hết đại biểu (ĐB) QH khi góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng tại phiên thảo luận tổ sáng 28.10 đều dành sự quan tâm đặc biệt để “mổ xẻ” vấn nạn tham nhũng hiện nay.

“Tình hình tham nhũng ở VN như văn học hiện thực phê phán ở thế kỷ 19 khi mà nhìn thấy tất cả nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý” - ĐB Nguyễn Đăng Trừng (TP.HCM)

"Thấy tất cả nhưng không có biện pháp...?"

ĐB Nguyễn Thành Tâm (TP.HCM) cho rằng các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng đã chỉ ra nguy cơ tụt hậu về kinh tế của đất nước có liên quan tới nạn tham nhũng. Đảng cũng đánh giá là chưa ngăn chặn được quốc nạn này. Trong khi đó, thiệt hại từ nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng với việc các vụ tham nhũng, lãng phí sau đều cao hơn trước nhiều lần. “Nhà nước có các công cụ để phòng, chống tham nhũng như thanh tra, kiểm toán, nhưng hoạt động của các cơ quan này còn thiếu hiệu quả. Bản thân các cơ quan này cũng có những vụ việc tham nhũng thì làm sao người dân còn niềm tin vào cơ quan nhà nước”, ĐB Tâm trăn trở.

Ông Tâm đề nghị cần có cơ chế quy trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với những người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, thất thoát. Cùng với đó là việc trao quyền tự chủ được cụ thể hóa bằng luật, văn bản dưới luật để tạo hành lang pháp lý và quyền lực thực sự cho lãnh đạo, tránh tình trạng lỗi tập thể, trách nhiệm tập thể.

ĐB Ngô Minh Hồng (TP.HCM) cho rằng: “Vụ Vinashin là một trường hợp quá điển hình. Vấn đề đặt ra là vai trò lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan này như thế nào? Tại sao năm nào cũng thanh tra, kiểm toán, kiểm tra mà vẫn có tình trạng mất dân chủ, đầu tư lãng phí, thất thoát?”. Trong việc giải quyết hậu quả của Vinashin, theo bà Hồng, cũng có vấn đề: “Đảng ủy, bộ máy lãnh đạo họp bàn như thế nào để đề cử một người lên làm tổng giám đốc, có chữ ký của Thủ tướng, rồi sau đó 1 tuần, 1 tháng lại bãi chức, bắt giam vì phạm pháp. Rõ ràng, công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ có vấn đề”.

ĐB Nguyễn Thanh Tân (Hà Tĩnh) “mổ xẻ”: "Tình trạng thất thoát tài sản ở các tập đoàn, tổng công ty có phần lỗi xuất phát từ việc không có luật về quản lý tài sản và vốn của Nhà nước, mặc dù đây là vấn đề ĐBQH đề xuất xây dựng từ lâu, nhưng đến nay vẫn không thực hiện". Theo ĐB Tân: “Chính phủ trao rất nhiều quyền cho người lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhưng lại thiếu một cơ chế, hành lang pháp lý để quản lý kinh tế, dẫn đến thất thoát tài sản, và trong tương lai có thể còn có những vụ Vinashin khác”. Ông Tân đề nghị cần xây dựng một cơ chế quản lý kinh tế sao cho các thành phần được bình đẳng.

Nhiều người giàu lên một cách không chính đáng

Ngoài nội dung tham nhũng, một số ĐB cũng bày tỏ lo ngại trước khoảng cách giàu - nghèo chênh lệch ngày một lớn giữa nông thôn và thành thị, giữa đồng bằng với miền núi. ĐB Hoàng Thị Bình (Cao Bằng) nhận xét: chúng ta đề ra mục tiêu thu hẹp khoảng cách thu nhập nhưng thực tế những năm qua cho thấy khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn giữa thành thị và nông thôn, miền núi và miền xuôi.

ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) cũng cho rằng, hiện khoảng cách giàu - nghèo đang ngày càng rõ ràng, một lực lượng giàu lên vì cơ hội chính sách, cơ hội đầu cơ bất động sản, chụp giật và giàu lên một cách không chính đáng. Để giải quyết vấn đề chênh lệch khoảng cách giàu - nghèo, bà Loan đề nghị cần bắt đầu từ việc xem xét lại các vấn đề phát triển đô thị theo hướng có sự phát triển cân đối giữa các TP; tập trung đô thị hóa nông thôn.

  • Theo Nguyệt Minh - Thành Lương - Tuyết Mai (Thanhnien)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,