Hà Nội chỉ nên tuyển 50% số công chức ra khỏi biên chế

HĐND vừa đề nghị UBND TP Hà Nội thống kê cụ thể số lượng người nghỉ chế độ trong năm và chỉ thực hiện tuyển dụng mới vào công vụ không quá 50% trên tổng số công chức đã ra khỏi biên chế…

Theo báo cáo của HĐND TP Hà Nội, từ năm 2011 đến 2014, Hà Nội đã tuyển dụng 1.222 công chức và 28.480 viên chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp của thành phố. Tuy nhiên, HĐND TP Hà Nội đánh giá “việc bố trí, sử dụng và tuyển dụng biên chế của cơ quan, đơn vị chưa hợp lý”. Đa số cơ quan qua giám sát trực tiếp của HĐND đều còn tồn tại tình trạng sử dụng công chức, viên chức chưa hết chỉ tiêu. Nhiều lao động hợp đồng làm công tác thanh tra ở các đơn vị thanh tra, quản lý thị trường không có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Từ kết quả giám sát, HĐND TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ trên cơ sở quy mô và tính chất công việc quản lý phức tạp trên địa bàn Thủ đô, cần xem xét, bổ sung số lượng biên chế phù hợp để đảm bảo bộ máy có thể vận hành thống nhất, hiệu quả. Đối với UBND TP Hà Nội cần “quyết liệt rà soát, sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với yêu cầu tinh giản bộ máy và giảm biên chế”. Kiên quyết tổ chức lại, sáp nhập các đơn vị hoạt động hiệu quả thấp. Đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả, HĐND TP đề nghị “giải thể theo đúng quy định của pháp luật”.

HĐND cũng đề nghị UBND TP Hà Nội thống kê cụ thể số lượng người nghỉ chế độ trong năm và chỉ thực hiện tuyển dụng mới vào công vụ không quá 50% trên tổng số công chức đã ra khỏi biên chế, 50% còn lại đưa vào biên chế dự phòng của thành phố để điều chỉnh, bổ sung cho những đơn vị mới thành lập theo đúng Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)