Tứ bất tử - tín ngưỡng thờ phụng đặc biệt của Việt Nam

“Tứ bất tử” là một huyền thoại về việc nhân dân ta tôn vinh và thờ phụng “bốn vị thánh không bao giờ chết” (Tứ bất tử). Việc phụng thờ Tứ Bất tử là một tín ngưỡng thuần túy Việt Nam, kết tinh từ những truyền thuyết đẹp đẽ và là một bộ phận không thể tách rời trong di sản tôn giáo và tinh thần của đất nước.

Trong tâm thức dân gian, Tứ bất tử của Việt Nam gồm: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tuy nhiên, theo một số ghi chép cổ, ngoài 4 vị Thánh này, còn có sự xuất hiện của Thánh Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không.

Những ghi chép trong thư tịch cổ


Theo nghiên cứu của TS Nguyễn Xuân Diện, tài liệu xưa nhất về thuật ngữ Tứ bất tử được biết đến là bản Dư địa chí, in trong bộ “Ức Trai di tập”, (VHv.1772/3 q.6) do Nhà in Phúc Khê, in năm Mậu Thìn (1868) niên hiệu Tự Đức.

Theo đó, khi chú giải điều 32 trong sách Dư địa chí (VHv.1772/3 tờ 13a) của Nguyễn Trãi, Thư Hiên Nguyễn Tông Quai ở thế kỷ XVII đã chú giải như sau: “... Người đời Thanh nói: Tản Viên Đại Vương đi từ biển lên núi, Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa bay lên không trung, Đồng tử nhà họ Chử gậy nón lên trời; Ninh Sơn (nay là Sài Sơn) Từ Đạo Hạnh in dấu vào đá để đầu thai. Ấy là An Nam Tứ bất tử vậy”.


Minh họa sự tích Chử Đồng Tử

Còn Giá Sơn Kiều Oánh Mậu (1854-1911) người làng Đường Lâm là nhà học giả nổi tiếng của cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, trong lời Án sách Tiên phả dịch lục (AB.289, tờ 4a), in năm Canh Tuất 1910 có viết: “Tên các vị Tứ bất tử của nước ta, người đời Minh cho là: Tản Viên, Phù Đổng, Chử Đồng Tử, Nguyễn Minh Không. Đúng là như vậy. (Vì) bấy giờ Tiên chúa (Liễu Hạnh) chưa giáng sinh nên người đời chưa thể lưu truyền, sách vở chưa thể ghi chép. Nay chép tiếp vào".

Theo 2 ghi chép cổ trên, ngoài 3 vị Thánh cố định và nhất quán là Thánh Tản Viên, Thánh Gióng và Chử Đồng Tử, còn có sự xuất hiện của Thánh Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không.

Tuy nhiên, theo cuốn “Hội chân biên” của Thanh Hoà Tử, in vào năm thứ 7 đời Thiệu Trị (1847), thì ở Việt Nam có 27 vị Thần sinh ra hay đã từng sống trên đất nước ta trong đó có 14 vị là các nữ thần. Do sự lựa chọn tài tình của dân gian, trong các vị thần linh ấy có bốn vị được suy tôn là Tứ bất tử (bốn vị Thánh bất tử): Đức Thánh Tản, Chử Đạo Tổ, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh.


Trong một số tài liệu cổ, không thấy đề cập đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Bên cạnh các tài liệu cổ trên, các tài liệu tiếng Việt hiện đại về Tứ bất tử thì phong phú hơn nhiều và cũng không thấy ghi nhận về sự xuất hiện của Thánh Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không.

Nguyễn Tuân (1910-1987), trong thiên truyện “Trên đỉnh non Tản” in trong tập “Vang bóng một thời”, có viết: “... Bốn vị Tứ bất tử nơi thế giới u linh: thánh Tản Viên, chúa Liễu Hạnh, Chử Đồng Tử, và Phù Đổng thiên vương”.

Hà Kỉnh (1922-1995) trong cuốn Truyền thuyết “Sơn Tinh” viết: “Ở Việt Nam ta có bốn vị thần bất tử là: Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Bà chúa Liễu Hạnh, Tản Viên Sơn Thần”.

Vũ Ngọc Khánh và Ngô Đức Thịnh, trong chuyên khảo “Tứ bất tử” có đề cập đến 4 vị Thánh, gồm: Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đạo Tổ, Đức Thánh Gióng và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

PGS.TS Phạm Văn Tình khi nói về Tứ bất tử, cũng cho rằng, gồm 4 Thánh là Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

(Kỳ sau: Lý giải về Tứ bất tử)

  • Theo Quỳnh Chi (Laodong)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)