Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm vụ ra quyết định cưỡng chế không đúng

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn yêu cầu UBND phường Phú Diễn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc ban hành quyết định cưỡng chế và kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng đối với ông Đặng Như Hải không đúng quy định.

Ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ký văn bản số 110/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với Chủ tịch UBND phường Phú Diễn.

Theo kết luận, ông Đặng Như Hải đang sử dụng một gian nhà cấp 4 tại Tổ dân phố số 1, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) trên diện tích gần 28.000m2, loại đất chưa sử dụng. Trong quá trình sử dụng gian nhà này, ông Đặng Như Hải đã có hành vi xây dựng 2 bức tường gạch ngăn gian nhà (một bức tường dài 2,4m và cao 1,2m; một bức dài 2,6m và cao 0,7m). Do phần công trình xây dựng của ông Hải không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên đã bị thanh tra xây dựng lập biên bản yêu cầu ngừng thi công.

Tại biên bản nêu rõ: “Yêu cầu ông Đặng Như Hải ngừng thi công công trình xây dựng. Tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình vi phạm. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản này, ông Đặng Như Hải không thực hiện các yêu cầu trên thì bị đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm”.

Cuối tháng 2/2017, Tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phường Phú Diễn xuống kiểm tra công trình thấy gian nhà đóng cửa, không xác định được công trình tháo dỡ chưa, đã đề xuất UBND phường Phú Diễn ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng.

Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính đã lập và đề xuất của Tổ công tác, UBND phường Phú Diễn ban hành quyết định về việc đình chỉ thi công đối với công trình xây dựng do ông Đặng Như Hải làm chủ đầu tư và ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; đồng thời ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Hải.

Kết luận do ông Đỗ Mạnh Tuấn ký duyệt cho thấy, ông Đặng Như Hải đã tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng UBND phường Phú Diễn vẫn ban hành Quyết định về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng là không đúng, dẫn đến đơn thư tố cáo của công dân.

“Để xảy ra sự việc trên trách nhiệm thuộc về Tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phường Phú Diễn khi tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình vi phạm không có sự phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng Tổ dân phố, chưa rõ ông Hải đã tháo dỡ công trình chưa đã báo cáo đề xuất cưỡng chế công trình và Chủ tịch UBND phường Phú Diễn khi chưa làm rõ việc ông Hải có chấp hành biên bản vi phạm và quyết định đình chỉ không, đã ký ban hành quyết định cưỡng chế và kế hoạch cưỡng chế đối với công trình vi phạm của ông Đặng Như Hải đã tháo dỡ”- kết luận thanh tra chỉ rõ.

Chính vì thế, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn yêu cầu UBND phường Phú Diễn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc ban hành quyết định cưỡng chế và kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng đối với ông Đặng Như Hải không đúng quy định.

Đồng thời kiểm tra, rà soát, lập biên bản hiện trạng từng trường hợp sử dụng đất trong hành lang bảo vệ sông Nhuệ để đưa vào quản lý và có kế hoạch xử lý cụ thể đổi với các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng còn tồn tại, báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm.

Quận Bắc Từ Liêm cũng giao Phòng Nội vụ của quận này hướng dẫn UBND phường Phú Diễn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,