27.4 là ngày Kiến trúc Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định lấy ngày 27.4 hàng năm là ngày Kiến trúc Việt Nam.

Theo đó, ngày Kiến trúc Việt Nam đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 27.4.2011.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu, việc tổ chức ngày Kiến trúc Việt Nam hàng năm phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý về kiến trúc – quy hoạch, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội nghề nghiệp đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, có hình thức khen thưởng, biểu dương, khuyến khích các tài năng kiến trúc cống hiến cho Tổ quốc.

Hội kiến trúc sư Việt Nam là một tổ chức chính trị– xã hội- nghề nghiệp sáng tạo tự nguyện của kiến trúc sư cả nước. Đến nay, hội có khoảng gần 4.000 hội viên tham gia.

  • Theo D.Hải (Laodong)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)