Mười năm gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc

Thành lập từ năm 2000, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã làm được một khối lượng công việc không nhỏ, có hiệu quả thiết thực. Lúc đầu, chỉ có một số giáo sư, nhà nghiên cứu, chủ yếu thuộc ngành sân khấu do GS Hoàng Chương đứng đầu tham gia công tác với trung tâm.

Múa rối nước là môn nghệ thuật được Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam nghiên cứu sâu.  Ảnh: Thu Giang

Ngay sau đó, với những việc làm cụ thể, có hiệu quả, tôn vinh và bảo vệ những tinh hoa văn hóa dân tộc, trung tâm đã nhận được sự quan tâm của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để trung tâm hoạt động. Chỉ một thời gian ngắn, nhiều giáo sư và các nhà nghiên cứu nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài, như GS Vũ Khiêu, GS Trần Văn Khê, GS Nguyễn Thuyết Phong, GS Trần Bảng, GSVS Hồ Sĩ Vịnh… và các văn nghệ sĩ: NSND Phạm Thị Thành, NSND Đặng Nhật Minh, NSND Đàm Liên… đã nhiệt tình ủng hộ và tham gia các hoạt động của trung tâm.

Một đơn vị mới ra đời, hoạt động chủ yếu theo phương thức xã hội hóa gặp không ít khó khăn, thách thức, vậy mà trung tâm vẫn không ngừng lớn mạnh, ngày càng có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong cả nước và đang vươn ra nước ngoài. Điều đó chứng tỏ trung tâm đã đi đúng hướng, góp phần tích cực xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, luôn luôn năng động, sáng tạo, biết thu hút được trí tuệ của xã hội, biết tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành và các địa phương. Ngay từ ngày đầu mới thành lập, trung tâm đã cho ra mắt Tạp chí Văn hiến Việt Nam nhằm giới thiệu những tinh hoa văn hóa đặc sắc của Việt Nam, được đông đảo bạn đọc đón nhận và khen ngợi. Trước đây tạp chí ra một kỳ/tháng, nay đã phát triển lên ba kỳ/tháng và có đại diện ở các miền trong cả nước. Tạp chí không ngừng thu hút được các cây bút có uy tín và đề cập được những vấn đề thời sự nóng hổi trong đời sống văn hóa nước nhà.

Mười năm qua, công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc của trung tâm mang tính ứng dụng rất rõ rệt. Các kết quả nghiên cứu không chỉ để ở các phòng nghiên cứu, thư viện mà còn được đưa vào thực hiện trong đời sống nghệ thuật. Những cuộc hội thảo quốc gia lớn về nghệ thuật tuồng do trung tâm tổ chức đã đi đến kết luận: Phát triển nghệ thuật tuồng phải dựa vững chắc trên nền truyền thống. Kết luận đó được triển khai ở Nhà hát Tuồng Đào Tấn, từ việc dựng lại nguyên tác của Đào Tấn đến việc nghiên cứu cách tân cho đúng. Từ đó cũng giúp cho các đơn vị nghệ thuật tuồng trong cả nước có hướng đi đúng đắn trong việc dựng vở, đào tạo nghệ sĩ, nhạc công… Để gây ảnh hưởng và làm sống lại nghệ thuật Bài chòi trên đất Bắc, trung tâm đã tổ chức huấn luyện, đào tạo một đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp và mới đây đã dựng thành công vở Thoại Khanh - Châu Tuấn trên sân khấu Hà Nội. Trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trung tâm đã có một chương trình rất độc đáo là phục hồi hát xẩm Hà Thành, được nhiều khán giả hoan nghênh. Bên cạnh đó, cuốn sách Bình Định - Tây Sơn với Thăng Long - Hà Nội dày 1.300 trang, do Giáo sư Hoàng Chương chủ biên cũng rất có giá trị. Ngoài ra, trung tâm đã đi sâu nghiên cứu từng bộ môn nghệ thuật dân tộc: tuồng, chèo, cải lương, quan họ, múa rối… để tìm câu trả lời cho những vướng mắc của từng bộ môn trong đời sống đương đại.

Bằng những cố gắng rất riêng của mình, những năm tới, trung tâm sẽ thực hiện và hoàn thành hai dự án lớn: Văn hóa giao thông và Bảo tồn văn hóa Tây Nguyên… Tất cả đều là những công việc cụ thể, những vấn đề nảy sinh ngay trong cuộc sống hằng ngày mà mọi người đều quan tâm.

  • Theo Đỗ Hoài (Hanoimoi)

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,