Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng


Toàn cảnh buổi làm việc
Thực hiện Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 22/5/2017 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, ngày 3/7, tại Trụ sở Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ LĐ-TBXH tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đề án để lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo Đề án và các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp xây dựng Đề án. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Tham dự còn có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Thị Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên trong Ban Chỉ đạo cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TW của Ban Bí thư ngày 14/12/2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", kết quả kiểm tra tại một số địa phương và căn cứ thực hiễn công tác xây dựng, thi hành chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Ban Bí thư Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Trong đó, các ý kiến đều thống nhất trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng trong 10 năm qua, kể từ khi thực hiện các nội dung Chỉ thị số 07/CT-TW của Ban Bí thư ngày 14/12/2006 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời căn cứ vào thực tiễn công tác người có công thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc, nhiều vấn đề mới phát sinh... nên cần thiết ban hành Chỉ thị mới về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao việc tổ chức thực hiện chính sách người có công thời gian qua, qua đó nêu cao tinh thần vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, vừa là ghi nhận công lao của thế hệ người đi trước, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Chỉ đạo trên cơ sở tổng kết, đánh giá Chỉ thị số 07/CT-TW của Ban Bí thư sẽ đề xuất một Chỉ thị mới thay thế cho Chỉ thị số 07/CT-TW vì qua 10 năm triển khai, cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại, nhất là việc xác nhận người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; công tác quản lý, thanh kiểm tra…Bên cạnh đó cần phải bổ sung, xây dựng Pháp lệnh mới về người có công. "Nếu là một pháp lệnh toàn diện nên đổi tên là Pháp lệnh người có công với đất nước bao hàm cả hiện tại và tương lai. Nếu là luật thì đây sẽ là sự tôn vinh cao nhất bằng một văn bản cao nhất sau Hiến pháp dành cho người có công với đất nước. Một số vướng mắc sẽ đưa vào chỉ thị để có cơ sở sửa Pháp lệnh hoặc ban hành luật, hai là sẽ có cơ sở để tiến hành xử lý những trường hợp còn tồn đọng" – đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Cho ý kiến về Đề án, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cần đánh giá sâu sắc hơn những mặt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về người có công. Nhìn chung chính sách ưu đãi người có công đã phản ánh vai trò, trách nhiệm chủ đạo của Nhà nước, phát huy được sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương và  huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, khuyến khích trách nhiệm của toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống của người có công và gia đình.

Về dự thảo Chỉ thị, theo đồng chí Trương Thị Mai cần đưa ra những mục tiêu cụ thể liên quan đến đời sống người có công. Đồng thời dự thảo Chỉ thị nên thiết kế thành các điểm như: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, xã hội, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm với người có công; hoàn thiện chính sách và thể chế hóa; Bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách ưu đãi; Tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh cải cách hành chính; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Kết thúc phần phát biểu, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh “Tinh thần là Chỉ thị mới thì phải có điểm mới, mà người có công phải được hưởng lợi hơn, được tiếp cận chính sách tốt hơn và cần có lộ trình thực hiện”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc

Qua các ý kiến góp ý của các thành viên cũng như phát biểu kết luận của đồng chí Trương Thị Mai, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp thu các ý kiến với các vấn đề chính như sau: (1) Kiến nghị Ban Bí thư Ban hành Chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng thay thế Chỉ thị số 07/CT-TW của Ban Bí thư ngày 14/12/2016. (2) Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Pháp lệnh sử đổi toàn diện thay thế Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành với nội hàm mở rộng vấn đề, toàn diện theo hướng Pháp lệnh ưu đãi người có công với đất nước; (3) Đối với thế hệ thứ 3 nhiễm chất độc màu da cam, những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, động viên nạn nhân, con nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Dioxin vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, Nhà nước vẫn chưa có chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thế hệ thứ 3, do đó cần mở rộng đối tượng này để đưa vào Pháp lệnh; (4) Về định mức phấn đấu đưa ra trong Chỉ thị, phấn đấu đến năm 2020, 100% các gia đình người có công phải có mức sống cao hơn mức sống trung bình ở địa phương. Bên cạnh đó, cần đề cập đến việc nâng mức trợ cho người có công lên cao hơn. (5) Với giải quyết hồ sơ còn tồn đọng, phấn đấu đến năm 2020 giải quyết căn bản số hồ sơ người có công còn tồn đọng với đất nước.

Những nhiệm vụ và giải pháp lớn đối với người có công trong thời gian tới

(1) Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác người có công với cách mạng;

(2) Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách, chăm lo đời sống người có công với cách mạng;

(3) Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật, đặc biệt là sớm nghiên cứu, sửa đổi những vướng mắc, bất cập hiện nay;

(4) Ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo thực hiện tốt chính sách ưu đãi, có các giải pháp thiết thực nhằm huy động nguồn lực xã hội vào việc chăm sóc người có công với cách mạng;

(5) Thực hiện tốt công tác xác nhận người có công với cách mạng, đặc biệt là đối với những trường hợp hồ sơ tồn đọng, trường hợp không còn giấy tờ, căn cứ xác nhận;

(6) Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

(7) Đối với công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ưu đãi người có công, đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tiến trình cải cách thủ tục hành chính Nhà nước;

(8) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ trợ cấp đối với người có công.

 

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,